EuPC za odłożeniem Dyrektywy Single Use Plastics

EuPC za odłożeniem Dyrektywy…

W otwartym liście skierowanym do Komisji Europejskiej, Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) opowiada się za odroczeniem wdrożenia dyrektywy dotyczącej wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych związku z obecnym kryzysem COVID-19 w Europie. European Plastic Converters to organizacja zrzeszająca 28 krajowych stowarzyszeń i 18 organizacji sektorowych w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W opublikowanym 8 kwietnia liście Renato Zelcher, przewodniczący EuPC oraz Alexandre Dangis, dyrektor zarządzający tej organizacji, zwracaja uwagę na zalety produktów z tworzyw sztucznych, a zwłaszcza produktów jednorazowego użytku, szczególnie w obecnych trudnych czasach.

Zdaniem stowarzyszenia dyrektywa dotycząca tworzyw sztucznych jednorazowego użytku od samego początku jest aktem trudnym do implementacji. Niektóre kluczowe kategorie przedmiotów zostały w niej całkowicie zakazane lub ograniczone pod względem dostępności z powodu (rzekomego) istnienia korzystnych materiałów alternatywnych.

Dyrektywa stwarza również kłopoty na poziomie jednolitego rynku i swobodnego przepływu opakowań i towarów między krajami UE. Wg EuPC, przy jej opracowywaniu nie wzięto pod uwagę sanitarnych konsekwencji zakazu lub ograniczenia produktów SUP. Podkreślono jedynie aspekt śmiecenia.

"Od dziś znajdujemy się w świecie, w którym higiena i zdrowie konsumentów będą dla nas wszystkich priorytetem. Nadszedł więc czas, aby zastanowić się nad dostosowaniem strategii dla Europy i Świata, w szczególności w kontekście wykorzystywania tworzyw sztucznych." - piszą autorzy listu.

"Sformułowanie "tworzywa jednorazowego użytku" jest całkowicie błędne i nieuzasadnione. Aby ograniczyć zaśmiecanie, konieczne będzie wprowadzenie przepisów zapobiegających temu zjawisku. Należy to zrobić tak aby zarówno konsumentów jak i przemysł przyzwyczaić do myślenia o obiegu zamkniętym. Atak na tworzywa sztuczne, co jest domeną wielu polityków, przynosi efekt odwrotny do zamierzonego. Nadszedł czas, aby wspólnie pracować nad odbudową gospodarki i ochroną zdrowia konsumentów, jednocześnie wdrażając zamknięty obieg w przemyśle przetwórstwa  tworzyw sztucznych.

Koronawirus COVID-19 pokazał dobitnie, że nie wszystkie materiały są takie same. Jednorazowe tworzywa sztuczne nie są łatwo zastępowalne, w szczególności w celu zachowania tych samych właściwości higienicznych dla bezpieczeństwa konsumentów. Wiele niezależnych badań wielokrotnie pokazywało, że tworzywa sztuczne są materiałem zapewniającym higienę, bezpieczeństwo oraz ochronę przed zakażeniem." - czytamy w liście do Komisji Europejskiej.

- Swobodny przepływ tych towarów jest niezbędny do zachowania higieny, zdrowia i bezpieczeństwa w dostawach m. in. żywności, sprzętu ochronnego, urządzeń medycznych czy leków. W żadnym wypadku nie możemy sobie pozwolić na zapomnienie o podstawowych środkach ostrożności, które mogą zapewnić produkty z tworzyw sztucznych, które już teraz są pomocne na polu walki z kryzysem - apeluje EuPC.

W związku z tym EuPC prosi o przesunięcie terminu wdrożenia dyrektywy SUP o co najmniej rok na szczeblach krajowych oraz o zniesienie zakazów dotyczących niektórych produktów SUP. Branża będzie nadal pracować nad aspektami związanymi z GOZ we wszystkich łańcuchach wartości i utrzyma cele dotyczące wykorzystania 10 milionów ton materiałów pochodzących z recyklingu w latach 2025–2030. W tym celu konieczne będzie również wsparcie ze strony Komisji Europejskiej poprzez wyraźne zaakceptowanie recyklingu mechanicznego i chemicznego jako technologii uzupełniających do wspólnych celów Circular Plastics Alliance.

Zdaniem stowarzyszenia, odroczenie wdrożenia dyrektywy zapewni wszystkim państwom członkowskim UE więcej czasu na skoncentrowanie się na pilniejszej obecnie walce z COVID-19, również poprzez dystrybucję SUP w sytuacjach zagrożenia. W tym czasie przemysł będzie miał możliwość kontynuowania produkcji zarówno tych jak i innych produktów z tworzyw sztucznych, które są i będą potrzebne w przyszłości.

JL