Uczelnie techniczne czekają na studentów

Krok w przyszłość: nanotechnologia

Kandydaci, którzy wybiorą studia związane z nanotechnologią i nowymi materiałami, mogą także liczyć na interdyscplinarny charakter studiów. Studia tego typu oferują m.in. dwa największe polskie uniwersytety.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim, dzięki współpracy Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziału Chemii, uruchomiono międzykierunkowe studia Zaawansowane materiały i nanotechnologia, przeznaczone - jak informuje uczelnia - dla osób zainteresowanych nowymi materiałami i technologiami, zafascynowanych postępem technicznym, pragnących w pełni rozumieć działanie nowoczesnych urządzeń i systemów, a w przyszłości przyczynić się do ich rozwoju. Blok przedmiotów podstawowych obejmuje matematykę, fizykę, chemię, informatykę i elektronikę. Przedmioty wchodzące w skład bloku kierunkowego obejmują podstawy wiedzy o materiałach (metale, materiały ceramiczne, materiały polimerowe, nanomateriały, biomateriały, materiały fotoniczne, materiały dla elektroniki), metody badania i projektowania materiałów oraz zajęcia laboratoryjne. W trzecim ostatnim roku studiów I stopnia, w trakcie realizacji pracy licencjackiej, wprowadzony jest indywidualny tryb studiowania, który pozwala na rozwinięcie samodzielności i na bliższy kontakt z wybranymi dziedzinami nauki o materiałach lub nanotechnologii.

Z kolei na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wciąż są wolne miejsca na kierunku Inżynieria Nanostruktur. Jak informuje uczelnia, absolwent tego kierunku posiądzie wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do tego, aby rozwiązywać problemy fizyczne i chemiczne, stosować ścisłe metody obliczeniowe do opisu stanu układu, posługiwać się i zaprojektować przyrządy pomiarowe, przewidzieć podstawowe właściwości substancji na podstawie ich budowy chemicznej oraz struktury (kryształy, struktury niskowymiarowe, substancje amorficzne, polimery) oraz zaproponować metodę otrzymywania substancji chemicznej. Kończący studia nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektronicznym i optolektronicznym czy związanym z inżynierią materiałową (motoryzacja, maszyny, metalurgia, biomateriały, tworzywa sztuczne).