Uczelnie techniczne czekają na studentów

Uczelnie techniczne czekają…
Choć do rozpoczęcia nowego roku akademickiego pozostało już niewiele czasu, uczelnie wyższe wciąż poszukują chętnych do rozpoczęcia edukacji. Wolne miejsca można znaleźć nie tylko na kierunkach humanistycznych, lecz także na wielu kierunkach oferowanych przez uczelnie techniczne. Oferta uczelni w tym zakresie może być interesująca m.in. dla osób pragnących związać się w przyszłości z branżą tworzyw sztucznych. Prezentujemy kilka wybranych możliwości edukacji w tym zakresie proponowanych przez krajowe politechniki i uniwersytety.

Tradycyjnie: chemia

Naturalnym wyborem absolwentów szkół średnich zainteresowanych światem tworzyw sztucznych są wydziały chemiczne politechnik i uniwersytetów. Oferta tych jednostek jest zazwyczaj bogata i obejmuje szereg kierunków, m.in. chemię, technologię chemiczną, inżynierię chemiczną i materiałową. Obecnie wiele uczelni prowadzi dodatkową rekrutację na tych kierunkach - wolne miejsca wciąż oferują np. Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska czy Politechnika Łódzka.

Coś dla specjalistów: Mechaniczna inżynieria tworzyw

Wiele uczelni oprócz tradycyjnych, ogólnych kierunków studiów rozszerza swoją ofertę edukacyjną o kierunki niestandardowe, sprofilowane pod kątem specyficznych wymagań danej branży.

Przykładem takiego rozwiązania jest utworzenie kierunku Mechaniczna inżynieria tworzyw przez Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W trakcie studiów inżynierskich studenci poznają różne technologie stosowne w produkcji wyrobów z tworzyw polimerowych, zdobywają wiedzę na temat polimerów, relacji między ich budową, warunkami przetwórstwa a właściwościami użytkowymi. Ponadto, zdobywają umiejętności niezbędne do projektowania wyrobów z tworzyw oraz narzędzi do ich przetwórstwa, przy zastosowaniu metod komputerowego wspomagania prac inżynierskich - CAE. W trakcie studiów mają możliwość odbycia staży i praktyk przemysłowych w licznych firmach działających w branży przetwórstwa tworzyw polimerowych w Bydgoszczy i okolicy.

A może recykling?

Inną, zmierzającą w odwrotnym kierunku propozycją szkół wyższych jest rozszerzanie zakresu tematycznego studiów i tworzenie kierunków łączących wiele różnych dziedzin wiedzy. W ten sposób uczelnie próbują odpowiedzieć na specyficzne potrzeby współczesnej gospodarki.

Dobrym - i nader aktualnym - przykładem takiej praktyki jest utworzenie kierunku Recykling Materiałów na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. Jednostopniowe studia inżynierskie, modyfikowane na bieżąco ze względu na wymagania polskiego i unijnego prawodawstwa w zakresie gospodarki odpadami poprodukcyjnymi i poużytkowymi, mają dać absolwentom kompetencje zarówno techniczne, jak i społeczne, związane z kwestiami administracyjno-prawnymi. Osoby kończące te studia będą wiedziały, jak przygotować odpady do ponownego użycia, zagospodarować je przy użyciu nowoczesnych technologii recyklingu, zaprojektować i przetworzyć produkty recyklingu w materiały konstrukcyjne, a także odzyskać energię zawartą w odpadach nie poddających się recyklingowi. Twórcy kierunku liczą na recyklingowy boom w Polsce i podkreślają, że w miarę rozwoju idei recyklingu materiałów, powstają coraz to nowe przedsiębiorstwa i organizacje gospodarcze w formułach zamkniętych i otwartych pętli recyklingu, przerabiające odpady materiałów najczęściej stosowanych w technice, a mianowicie metali, tworzyw ceramicznych, polimerów i tworzyw kompozytowych. A tym samym - intensywnie są tworzone nowe miejsca pracy i nowe obszary działalności gospodarczej.