Uczelnie techniczne czekają na studentów

Co po dyplomie?

Dla absolwentów oraz osób już pracujących w branży uczelnie przygotowały ciekawą ofertę studiów podyplomowych.

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego prowadzi nabór na studia podyplomowe Tworzywa sztuczne - otrzymywanie, modyfikacja i przetwórstwo. Trwające dwa semestry płatne studia niestacjonarne kończą się pracą dyplomową. Celem studiów jest poszerzenie wiedzy na temat powszechnie stosowanych polimerów i ich modyfikowanych odmian, w tym kompozytów na osnowie polimerowej, technologii ich produkcji i stosowanych metod przetwórstwa, identyfikacji oraz oceny właściwości. Umożliwiają one także pozyskanie i udoskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie przetwarzania materiałów polimerowych, modyfikowania i charakterystyki ich właściwości oraz oceny trwałości w warunkach użytkowania. Ukończenie studiów pozwala więc na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji w zakresie wytwarzania, przetwarzania i oceny materiałów polimerowych, co otwiera perspektywę poszerzenia obszarów aktywności zawodowej, awansu a także uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Wydział Mechaniczny oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej rozpocznie w październiku realizację studiów podyplomowych Tworzywa sztuczne w budowie maszyn, których celem jest podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie stosowania materiałów polimerowych w budowie maszyn i urządzeń, a także projektowania i technologii wytwarzania produktów i elementów maszyn z tworzyw sztucznych oraz ich utylizacji po okresie eksploatacji (recykling materiałów polimerowych). Uczestnicy studiów pozyskają wiedzę wzbogacającą zasób narzędzi służących do twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich w zakresie stosowania tworzyw sztucznych. Program obejmuje podstawy dotyczące doboru tworzyw sztucznych w zastosowaniach technicznych, doświadczalne i numeryczne metody konstruowania oraz wytwarzania elementów z tworzyw sztucznych.

Także Politechnika Warszawska przy współpracy z firmą Wadim Plast prowadzić będzie w kolejnym roku akademickim studia podyplomowe Technologia i przetwórstwo tworzyw sztucznych, przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym zainteresowanych tematyką przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz dla studentów studiów II stopnia.

Doktorat z tworzyw

Także osoby planujące karierę naukową mogą jeszcze próbować swoich sił, biorąc udział w rekrutacji na studia doktoranckie. Kandydaci muszą się w tym przypadku wykazać nie tylko doskonałymi wynikami osiągniętymi podczas wcześniejszych studiów, lecz także muszą posiadać predyspozycje do pracy naukowej, mierzone za pomocą dotychczasowych osiągnięć. Startując w rekrutacji, przygotowują zazwyczaj projekt badawczy, który będą realizować w ciągu kilku kolejnych lat pracy.

Ofertę dla osób zainteresowanych pracą naukową w obszarze tworzyw sztucznych posiada m.in. Instytut Inżynierii Materiałowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, który od 1 października br. przyjmie doktorantów do Zakładu Tworzyw Polimerowych. Obszary, w jakich mogą być realizowane prace doktorskie, to m.in. konstrukcyjne kompozyty i biokompozyty polimerowe, nanokompozyty polimerowe, nowe materiały elastomerowe, inżynieria powierzchni, powłoki metaliczne, nanokompozyty ceramiczno-metaliczne, zjawiska korozyjne itp.