Udane półrocze PCC Rokita

Udane półrocze PCC Rokita
Skonsolidowane przychody spółki PCC Rokita ukształtowały się w pierwszej połowie br. na poziomie 591,5 mln zł, co stanowi wzrost o 15,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 106,5 mln zł (wzrost o 26,7 proc.), zysk operacyjny 46,3 mln zł (wzrost o 34,7 proc.), natomiast EBITDA 71,9 mln zł, co oznacza wzrost o 24 proc. Po oczyszczeniu wyników pierwszego półrocza 2012 r. ze zdarzenia jednorazowego, jakim była sprzedaż spółki PCC Exol, PCC Rokita zanotowała wzrost skonsolidowanego zysku netto o 53,1 proc. do poziomu 38,3 mln zł.

Grupa wypracowała także wzrost rentowności na wszystkich poziomach. Marża brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 18 proc. (wzrost o 1,5 p.p. r/r), marża EBIT wyniosła 7,8 proc. (wzrost o 1,1 p.p.), a marża EBITDA 12,2 proc. (wzrost o 0,8 p.p.). Marża netto osiągnęła natomiast poziom 6,5 proc., co w stosunku do pierwszego półrocza 2012 r. (po oczyszczeniu ze zdarzenia jednorazowego) stanowiło wzrost o 1,6 p.p.

- Po raz kolejny udało nam się wypracować bardzo dobre wyniki finansowe - mówi Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita. - Wzrost przychodów i zysków wypracowany jest głównie przez Kompleks Chlorowy, w którym udało się osiągnąć wyższe ceny sprzedaży wytwarzanych produktów. W Kompleksie Rokopole natomiast zwiększyliśmy znacząco wolumen sprzedaży. Nasza strategia zakładająca koncentrację na produktach specjalistycznych oraz rozbudowę mocy produkcyjnych sprawdza się, co potwierdzają osiągnięte wyniki.

PCC Rokita utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia poprzez dywersyfikację źródeł finansowania. Na dzień 30 czerwca br. zadłużenie oprocentowane Grupy wyniosło 239 mln zł, zaś dług netto 190 mln zł. Wskaźnik dług netto / EBITDA ukształtował się na niskim poziomie 1,4, wskaźnik dług netto / aktywa wyniósł 18,7 proc., a dług netto / kapitały własne 37,1 proc.

- Finansowanie naszych inwestycji oparte jest na dwóch głównych filarach - tłumaczy Rafał Zdon. - Pierwszy to kredyty bankowe, drugi to emisje obligacji. Spółka znana jest na rynku kapitałowym dzięki konsekwentnie i powtarzalnie organizowanym emisjom obligacji korporacyjnych, kierowanych w formule oferty publicznej do szerokiego grona inwestorów indywidualnych.

Do tej pory przeprowadziła pięć tego typu emisji i ma w planach wypuszczenie kolejnych obligacji:
- Chcemy być stale obecni na rynku długu - deklaruje Rafał Zdon. - Nie wykluczone, że kolejny Program Emisji Obligacji rozpoczniemy jeszcze w tym roku. Prospekt emisyjny trafił do KNF. Chciałbym, aby zakup obligacji PCC Rokita w kolejnych emisjach był jeszcze bardziej atrakcyjny i wygodny dla inwestorów.


Ponad 500 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory
 

Ponad 500 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4