Ugoda między Grupą Ciech a spółkami Air Products

Ugoda między Grupą Ciech a… W piątek, 6 grudnia br., Grupa Ciech wraz ze spółką zależną Infrastruktura Kapuściska SA (dawny Zachem) podpisały ugodę ze spółkami z Grupy Air Products - Air Products Chemicals Europe B.V., Air Products LLC oraz Air Products and Chemicals Inc. W ten sposób - jak poinformowała Grupa Ciech w komunikacie - wszystkie spory między stronami, rozpatrywane przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy w Londynie oraz Federalny Sąd Rejonowy dla Wschodniego Rejonu Stanu Pensylwania w USA, zostały zakończone "w sposób ostateczny i nieodwołalny".

- Jest to niewątpliwy sukces wszystkich stron uczestniczących w negocjacjach na ten temat - powiedział Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Ciech. - Dla nas jest szczególnie istotne, że w ten sposób rozwiązaliśmy kolejny poważny problem związany z działalnością Infrastruktury Kapuściska, czyli dawnego Zachemu.

Spór dotyczył wypowiedzenia przez ZCh Zachem, spółkę zależną Ciechu, umowy na dostarczanie aminy do bydgoskich zakładów przez Air Products. Umowa została wypowiedziana w związku z przeniesieniem produkcji aminy z Pasadeny (USA) do Niemiec oraz niedostarczeniem zapewnienia o możliwości dalszej realizacji dostaw. Amerykanie żądali od Ciechu zapłaty ponad 98,6 mln dolarów oraz odszkodowania. Zdaniem władz spółki Ciech pozew był bezzasadny.

Podpisana ugoda w pełni wyczerpuje wzajemne roszczenia stron w tej sprawie. Szczegóły porozumienia objęte są tajemnicą handlową.

Czytaj więcej:
Rynek 937
Prawo 425

brak
 

Soda kalcynowana, sól warzona, środki ochrony roślin, pianki poliuretanowe, krzemiany sodu i potasu, opakowania szklane

Polska
Bujacz
Bujacz
*.61.129.35

Wysłany: 2013-12-09 12:21:17

To duży krok do przodu dla funkcjonowania Ciechu, bo istotny problem został rozwiązany pomyślnie. I w związku z tym nie ma już ryzyka spłacania ewentualnych odszkodowań, co czyni Ciech jeszcze pewniejszą spółką w branży.