Unijny projekt zwiększy ilość rPET do produkcji butelek

Unijny projekt zwiększy ilość rPET do produkcji butelek
Politereftalan etylenu to tworzywo posiadające cenne właściwości: nie tylko nadaje się do wyrobu wysokiej klasy opakowań, lecz także do ponownego przetworzenia w procesie recyklingu. Nie bez przyczyny zatem jest to w grupie tworzyw sztucznych materiał najczęściej poddawany recyklingowi: w 2012 roku na terenie UE zebrano i przetworzono ok. 60 mld butelek PET, tj. ok. 52 proc. butelek PET, które trafiły w tym czasie na rynek.

Ok. 30 proc. tworzywa pochodzącego z recyklingu używa się do produkcji nowych butelek, a tego typu opakowania stają się coraz popularniejsze. Jednak dostępność surowca, który mógłby być w ten sposób wykorzystany, jest ograniczona. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż zbierane butelki z PET bywają mieszane z innymi butelkami tego typu, które nie mogą być używane do kontaktu z żywnością.

Celem projektu Polymark jest znaczące zwiększenie dostępności pochodzącego z recyklingu tworzywa do produkcji nowych butelek do napojów. Realizatorzy projektu postawili sobie za cel opracowanie technologii do automatycznego wykrywania i sortowania nadających się do tego celu butelek. To ważne, ponieważ używanie tworzyw z recyklingu do kontaktu z żywnością jest ściśle określone wytycznymi EFSA (European Food Safety Authority).

Projekt Polymark, finansowany ze środków unijnych w ramach 7 Programu Ramowego, realizuje konsorcjum złożone z organizacji branżowych, instytutów badawczych i firm (Petcore Europe, European Federation of Bottled Waters, Plastic Recyclers Europe, European Association of Plastics Recycling and Recovery, 4PET Recycling BV, Closed Loop Recycling Ltd., ColorMatrix, Fraunhofer Institut IPMS, Pera Technology Ltd i S+S).

- PET jest najszerzej poddawanym recyklingowi tworzywem w Europie - mówi Roberto Bertaggia, prezydent Petcore Europe i koordynator projektu. - Opracowywana technologia pozwoli zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na tworzywo do kontaktu z żywnością.

Koszt projektu wynosi 2,2 mln euro, z czego Unia pokrywa 1,48 mln euro. Realizacja projektu zajmie 36 miesięcy.