Uniwersalny system monitorowania naprężeń kolumn wtryskarek

Dzięki takim funkcjom urządzenie praktycznie wyklucza jakąkolwiek możliwość zerwania kolumny we wtryskarce. Ciągły monitoring oraz długoterminowe składowanie wyników pomiarów umożliwia wychwycenie początków pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy układu zamykania. Monitor pozwala diagnozować zużycie lub uszkodzenie elementów mechanicznych kolana (sworzni i tulei). Bardzo łatwe jest również dokonywanie przez użytkownika samodzielnej regulacji mechanicznej układu zamykania.

Ponadto, dzięki możliwości wizualizacji wpływu procesu wtrysku na naprężenia kolumn układu zamykania, możliwe jest uniknięcie uszkodzenia kolumn na skutek nieprawidłowego termicznego zbalansowania przepływu wtryskiwanego surowca podczas jego wtrysku do formy. Zjawisko to bywa niezmiernie trudno do zaobserwowania a jest wyjątkowo niebezpieczne dla układu zamykania.

Nieczęstym, choć zdarzającym się przypadkiem, jest zainstalowanie formy o utraconej równoległości płyt. O ile forma taka (teoretycznie i w pewnych granicach) mogłaby produkować wypraski, o tyle stanowi ona kolosalne zagrożenie dla układu zamykania maszyny: z definicji obciąża kolumny nierównomiernie, i to w znacznym stopniu (powyżej progu bezpieczeństwa). Monitor natychmiast ostrzega o nieprawidłowości w układzie zamykania oraz pozwala na wyregulowanie geometrii układu zamykania tak, by można było bezpiecznie produkować na takiej formie.

Zalety urządzenia:
  • pełna samodzielność działań – nie wymaga jakiejkolwiek współpracy z układem sterowania diagnozowanej maszyny (brak ingerencji w układ sterowania) – instalacja monitora nie narusza ograniczeń gwarancyjnych;
  • pełna uniwersalność – urządzenie może być zainstalowane na każdej wtryskarce z kolanowym układem zamykania, niezależnie od jej producenta bądź od siły maksymalnej zamykania (wielkości maszyny);
  • przetwarzanie danych pomiarowych w bezpośredniej bliskości samego układu pomiarowego (tensometru) co pozwala uniknąć wpływu jakichkolwiek zakłóceń na wyniki pomiaru. Dopiero gotowe dane w postaci cyfrowej transmitowane są do jednostki głównej,
  • każda z jednostek pomiarowych ma funkcję autozerowania, dzięki czemu urządzenie może pracować bez konieczności okresowych interwencji technicznych producenta lub serwisu;
  • pomiar pracy/obciążenia kolumn jest ciągły (obejmuje min. 500 próbek pomiarowych na cykl) co pozwala na dynamiczną analizę poprawności pracy układu;
  • elementy pomiarowe (tensometry) zamontowane są w sposób trwały, co uniemożliwia jakiekolwiek ich przesunięcie i utratę precyzji pomiaru.

null


Źródło: Scorpio
Reportaże

Forum

Jackoos_899

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-09-16

Iebm

Kilka pytań dotyczących procesu wtryskowego i wtryskarek. 2021-09-01

Yellow

Problem z rozbryzgami 2021-07-15

Bentor

Własna firma produkcyjna 2021-06-04

Kacperczyk250

Opłacalność przewijania folii stretch 2021-05-09