Uponor wycofuje się z Azji

Uponor wycofuje się z Azji…

Fiński producent rur tworzywowych Uponor zaprzestaje działalności w Azji. Ruch ten został podyktowany realizacją strategii ukierunkowanej na rozwój w Europie i Ameryce Północnej.

W grudniu ub. r. przedstawiciele Uponora poinformowali, że decyzja o wyprowadzce z Azji została podjęta, ponieważ firma nie była w stanie stworzyć bazy klientów dla swoich "produktów premium" na rynku kształtowanym głównie przez niskie ceny.

Decyzja o wycofaniu się z rynku azjatyckiego w 2019 r. oznacza m. in. likwidację  zakładu produkcyjnego w Chinach oraz biur sprzedaży w Korei Południowej, Hong Kongu i Malezji. Uponor zatrudnia obecnie około 80 pracowników w regionie.

Firma rozpoczęła działalność w Chinach w 2010 roku, początkowo jako eksporter rozwiązań w zakresie ogrzewania i chłodzenia. W 2016 roku firma otworzyła zakład produkcyjny w Taicang w pobliżu Szanghaju, aby produkujący szeroka gamę rozwiązań instalacyjnych dla rozwijających się rynków w całym regionie.

Jednak w ciągu ostatnich ośmiu lat działalność w Azji fińskiego producenta rur nie osiągnęła wyznaczonych celów wzrostu. W 2017 r. sprzedaż netto na rynkach azjatyckich wyniosła 8,3 mln euro, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. sprzedaż netto wyniosła 6,9 mln euro, jednak zysk operacyjny spadł do poziomu -2,8 mln euro.

Firma Uponor zatrudnia około 3900 pracowników w 30 krajach, głównie w Europie i Ameryce Północnej, a jej sprzedaż netto w roku 2015 wynosiła 9,5 mld SEK. Firma ma siedzibę w Finlandii i jest notowana na Helsińskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W Polsce działalność Uponor prowadzona jest przez dwie odrębne spółki: Uponor Sp. z o.o. - rozwiązania dla budownictwa oraz Uponor Infra Sp. z o.o. - rozwiązania infrastrukturalne dla sieci zewnętrznych.

Uponor Infra produkuje rury i kształtki z PE i PP, które znajdują swoje zastosowanie w w odociagach, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnejWykorzystywane są również jako odwodnienia dróg, lotnisk, centrów handlowych, terenów przemysłowych i rekreacyjnych. Firma  specjalizuje się też w realizacji technicznie zaawansowanych i wymagających projektów, takich jak skomplikowane i nietypowe renowacje rurociągów, przewierty horyzontalne, rurociągi technologiczne i przemysłowe oraz rurociągi podwodne.


Czytaj więcej:
Rury 105