Uruchomienie instalacji odsiarczania spalin w Grupie Azoty S.A.

Uruchomienie instalacji odsiarczania…

W Grupie Azoty S.A. zakończyły się prace rozruchowe na Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotła K-5. Tym samym osiągnięte zostały przewidziane założenia projektowe dla Instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem poziomów emisji gazów do powietrza, zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT. Ponadto potwierdzono dyspozycyjność eksploatacyjną urządzeń i układów technologicznych instalacji w zakresie absorbcji. Odsiarczanie odbywa się - innowacyjną w skali kraju - metodą mokrą magazynową, charakteryzującą się wysokim stopniem absorpcji dwutlenku siarki (SO2 ~95 %).

To jedna z wielu inwestycji Grupy Azoty, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu.

Zastosowana przez Grupę metoda mokra magazynowa polega na absorpcji SO2 w zawiesinie magnezytu prażonego (85 proc. MgO). Produktami procesu odsiarczania będzie siedmiowodny siarczan magnezu, który znajduje zastosowanie w rolnictwie jako nawóz magnezowy lub jako jeden ze składników nawozu wieloskładnikowego. Uzyskiwanie tej substancji w procesie odsiarczania spalin pozwoli Grupie Azoty na wykorzystanie synergii występujących między obszarem energetyki a produkcją nawozową.

Zakres rzeczowy projektu dostosowania Instalacji Odsiarczania Spalin do wymogów BAT obejmuje m.in. zwiększenie skuteczności działania absorbera, dobudowę nowego zbiornika cyrkulacyjnego, nowej pompowni, dobudowę układu oczyszczania ścieków, jak również poprawę wydajności części towarzyszących węzłów pomocniczych.

zdjecie-1
Zdjęcie: Grupa Azoty S.A.

Czytaj więcej: