Utylizowanie odpadów w Polsce

Niemiecka firma Gossler Envitec specjalizująca się w utylizowaniu odpadów z gumy i tworzyw sztucznych wybuduje w naszym kraju nowoczesne instalacje do recyklingu poliolefin. Rozruch instalacji o zdolności przerobowej 3 tys. ton rocznie mieszanych odpadów poliolefinowych nastąpi jeszcze w tym roku.

Stosowana od trzech lat przez Gossler Envitec technologia oparta jest na katalitycznym krakingu odpadów, które mogą także zawierać pewne ilości polistyrenu i politereftalanu etylenowego. W zależności od zastosowanego systemu katalitycznego otrzymuje się wysokowartościowe parafiny, oleje lub paliwa płynne w postaci benzyny lub diesela. Specjalnie zaprojektowana linia produkcyjna pozwala także przerobić tego typu odpady na rozpuszczalniki.

W tej chwili Gossler Envitec opracował już trzy technologie. Pierwsza powstała w oparciu o solwolizę, czyli rozkład substancji chemicznej pod wpływem dowolnego rozpuszczalnika. Przeznaczona jest dla wytwarzania kwasu tereftalowego (PTA) z odpadów PET oznaczonych jako 1 PET lub 1 PETE.

Obydwa wymienione produkty mogą być następnie używane jako materiał podawany do produkcji nowego PET. Tym samym rzeczywista substancja chemiczna recyklingowa jest możliwa do zrealizowania. Zmieszane odpady PET, żeby być poddane recyklingowi, mogą być przetworzone bez wcześniejszego oczyszczania i sortowania.

Druga z technologii - recyklingu PS/EPS - jest procesem służącym do produkcji wysoko oczyszczonego monomeru styrenu oraz toluenu.

Toluen jest bezbarwną, lotną, łatwopalną i wybuchową cieczą o charakterystycznym zapachu. Jest szeroko stosowanym rozpuszczalnikiem farb, lakierów i różnych produktów używanych do pokrywania i zabezpieczania powierzchni metalowych i drewnianych. Stosowany jest również do produkcji barwników i leków. Zarówno monomer styrenu, jak również toluen mogą być stosowane jako materiał służący wytworzeniu nowego PS/EPS oraz poliuretanu. W tym wypadku reakcja katalityczna następuje w temperaturze 200 – 400 st. C.

Ostatnia z technologii Gossler Envitec polegająca na recyklingu poliolefin służy produkcji wysokiej jakości syntetycznego paliwa.

To nie jedyna instalacja służąca przetwarzaniu odpadów tworzywowych na paliwo i dodatki do silników, która ma zostać zlokalizowana w naszym kraju.

Swoją inwestycję zamierza przeprowadzić również holenderski koncern EnvoSmart Technologies. Produkcja będzie się odbywać w oparciu technologię ThermoFuel. W całej Europie ma powstać 31 zakładów. Ich wydajność ma pozwoli uzyskać jednostkowo 9.3 tys. litrów paliwa z 10 ton odpadów tworzywowych.
Pierwsza fabryka w Niemczech ma mieć roczny przerób 38 mln litrów paliwa z 42 tys. ton odpadów. Polski zakład ma powstać w przeciągu pięciu lat.