Uzdatnianie wody chłodzącej w przetwórstwie tworzyw

Zależność pomiędzy uzdatnioną wodą a jakością produkcji odgrywa dużą rolę w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Z tego też powodu warto dbać o jak najlepsze i skuteczne udrażnianie zanieczyszczonego obiegu.

Stabilność temperatury i jakość chłodzenia ma decydujący wpływ na żywotność form. Dokładność temperaturowa odgrywa z kolei duże znaczenie jeśli chodzi o mechaniczną i optyczną kondycję narzędzia. Ścisłe tolerancje mogą być zachowane jedynie poprzez równomierne chłodzenie. Dlatego też woda jest tu najlepszym medium warunkującym zarówno szybkie jak i dokładne grzanie i chłodzenie. Jednakże wszelkie zanieczyszczenie wody uniemożliwia jednorodne rozprowadzanie się temperatur w obiegu. Powiększanie się poziomu zanieczyszczenia zmniejsza natomiast jakość elementów formy, a w najgorszym przypadku doprowadza do tego, że narzędzie staje się całkowicie bezużyteczne. Dlatego też tak ważne jest zachowanie stale dobrej jakości wody.

Brudne kanały chłodzące również prowadzą do spowolnienia procesu chłodzenia detalu. Część kanałów zabrudzonych jest grubsza, w rezultacie więc tworzy się izolacja termiczna, co powoduje znacznie trudniejsze chłodzenie formy. Czas chłodzenia formy znacząco wpływa na długość procesu, a każdy najmniejszy zabrudzony odcinek kanału powoduje istotne wydłużenie się potrzebnego czasu chłodzenia.

W praktyce, takie wydłużanie czasu chłodzenia odbywa się stopniowo. Niezbędne są jednak coraz częstsze przestoje serwisowe, czego następstwem jest spowolnienie produkcji. Tym samym więc jedynie czyszczenie obiegów chłodzących i właściwa dbałość o jakość wody jest w stanie przywrócić maksymalną wydajność produkcji.

Brudna woda w obiegu chłodzącym wpływa na zauważalne podniesienie kosztów produkcyjnych, co naturalnie odbija się na wzroście kosztów pojedynczego wyprodukowanego detalu. Tylko ciągłe monitorowanie i utrzymywanie wody w obiegu na możliwie najwyższym dostępnym poziomie czystości jest w stanie spowodować obniżenie kosztów obsługi i konserwacji. Taka inwestycja jest z pewnością stosunkowo niewielka w porównaniu z efektem, którego uzyskanie jest w stanie spowodować.

Jeśli chodzi o czyszczenie wody chłodzącej, to rozkładający się materiał biologiczny, jak również materiały korodujące i dostające się podczas produkcji do obiegu wody, całkowicie ją zanieczyszczają.