Uzdatnianie wody chłodzącej w przetwórstwie tworzyw


By temu zapobiec istnieją liczne urządzenia zaopatrzone w odpowiednie systemy filtrujące. Taki system filtrujący obsługuje podstawowy przepływ wody. W jaki sposób funkcjonuje przywołany mechanizm?

Niezależnie obsługiwana pompa pompuje wodę z obiegu bezpośredniego przez system filtrów, a następnie ponownie do zbiornika. Filtracja usuwa więc z obiegu wody chłodzącej zgromadzone tam resztki materiałów, pozostawiając ją przez cały czas czystą. Kiedy zanieczyszczenie jest zbyt wysokie wówczas filtr oczyszcza się automatycznie.

Zalety mechanicznego czyszczenia wody są oczywiste. Dzięki takiemu rozwiązaniu następuje w pierwszej kolejności znaczna redukcja osadzającej się korozji elektrochemicznej na elementach metalowych. Po drugie dozowany czynnik hamujący korozję chroni powierzchnię elementów metalowych, obniżając znacznie możliwość ingerencji obcych cząstek. W czystej wodzie występuje niewiele substancji odżywczych dla drobnoustrojów i bakterii. Stosowane biocydy znacznie obniżają ryzyko ich rozrostu. Przestaje być konieczne stosowanie preparatów zapobiegających osadzaniu się cząstek materii.

Analizując dozowanie środka antykorozyjnego zauważyć należy, że w wodzie temperującej i chłodzącej zawarte są rozpuszczone metale, kwasy i gazy. Ma to negatywne skutki przede wszystkim przy wyższych temperaturach i należy owe skutki niwelować poprzez sukcesywne dozowanie środka antykorozyjnego. Dlatego też warto sięgać po urządzenia, które spełniają to zadanie automatycznie i to już w module bazowym. Przy regulacji poziomu wody chłodniczej środek antykorozyjny wstrzykiwany jest proporcjonalnie do ilości wody dopuszczanej, co zmniejsza jej agresywność korozyjną.

Warto też wiedzieć, że osady wapienne i korozje dość mocno wydłużają czas chłodzenia, co prowadzi do wymiernych strat. W zależności od stopnia zanieczyszczenia kanałów chłodzących w formie, czas chłodzenia wydłuża się nawet o 40 proc., a w pojedynczych przypadkach może to być znacznie więcej powyżej tego poziomu.

Osad wapienny, korozja i flora bakteryjna tworzą warstwę na kanałach chłodzących i w ten sposób odpowiadają za nierównomierne i niewłaściwe rozprowadzenie ciepła. Wpływa to znacząco na wydłużenie czasu chłodzenia, a co za tym idzie na jakość produkowanego detalu.