VI Kongres „Polska Chemia” odbędzie się w Płocku

- V Kongres zakończyliśmy z konkluzjami dotyczącymi świadomości m.in. regulacyjnych szans i zagrożeń jakie przed nami stoją, i to są dla branży nadal aktualne tematy. Chcemy rozmawiać także o polityce surowcowej, Gospodarce obiegu zamkniętego, digitalizacji i możliwościach inteligentnego przemysłu. W przyszłym roku rozbudujemy także Strefę Partnerską, która jest integralnym elementem naszego Kongresu. Orlen Arena, w której odbędzie się Kongres, daje nam takie możliwości. Chcemy dać więcej przestrzeni naszym partnerom i firmom członkowskim na prezentację własnych rozwiązań, na budowanie bliższych relacji z uczestnikami wydarzenia - opowiadał Prezes Zieliński.

Znaczenie Polskiej Chemii, a tym samym znaczenie wydarzenia jakim jest Kongres najlepiej pokazują dane dotyczące sektora chemicznego w Polsce. - Polska Chemia jest jedną ze strategicznych gałęzi polskiej gospodarki. Wg najnowszych danych GUS nasz sektor daje 312 tys. miejsc pracy (wzrost o 10 tys. w 2018r. w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku), a każde z nich to od 2 do 8 miejsc pracy w innych branżach. Gospodarka i cały przemysł, bez chemii nie są w stanie istnieć. Produkcja sprzedana sektora w zeszłym roku kształtowała się na poziomie 240,3 mld PLN, dając tej branży 17% udziału w całym polskim przemyśle. Te dane mówią same za siebie. Dla nas to powód do dumy, ale przede wszystkim do ogromnego poczucia odpowiedzialności za całą gospodarkę, miejsca pracy, społeczności lokalne. Podążamy za światowymi trendami, rozwijamy się, inwestujemy - wyjaśnił dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes PIPC.

W trakcie Kongresu zostanie wręczony także tytuł "Ambasadora Polskiej Chemii" w ramach Kampanii "Polska Chemia". Jest to wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom, osobom, instytucjom i organizacjom promującym Polską Chemię i aktywnie działającym na rzecz rozwoju sektora.

Kampania jest jedynym, krajowym programem promującym polski sektor chemiczny. Do jej głównych celów należy stałe budowanie pozytywnego wizerunku branży, jako odpowiedzialnego, innowacyjnego i prośrodowiskowego sektora oraz promocja obowiązujących w Polskiej Chemii zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Kongres Polska Chemia jest jednym z kluczowych projektów organizowanych przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Izba, jest najważniejszą krajową organizacją reprezentującą sektor. Obecnie zrzesza ponad 140 najważniejszych przedsiębiorstw branży chemicznej w Polsce. Do kluczowych działań organizacji nalezą reprezentacja sektora w relacjach z administracją publiczną i parlamentem, ochrona interesów członków, działania prorozwojowe sektora i promocja jego realnego znaczenia dla całej gospodarki i konsumentów.


Czytaj więcej: