VinylPlus: 20 lat postępu w kierunku #circularvinyl

VinylPlus: 20 lat postępu…

Po wypełnieniu drugiego 10-letniego dobrowolnego zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju, europejski przemysł PVC podsumowuje swoje osiągnięcia i spogląda w stronę roku 2030. Wśród głównych wyników, które podsumowano w "Sprawozdaniu z Postępów Programu VinylPlus 2021", warto zwrócić uwagę na ciągły rozwój planów zbiórki i recyklingu odpadów PVC w Europie (które od 2000 r. umożliwiły recykling 6,5 mln ton tego tworzywa), stopniowe zastępowanie najbardziej problematycznych dodatków, zredukowanie zużycia energii w procesach produkcyjnych oraz opracowanie i rozwój etykiety produktowej VinylPlus. W kontekście przyszłości, VinylPlus potwierdza swoje silne zaangażowanie w recykling 900 tys. ton PVC rocznie począwszy od 2025 r. (zgodnie z ambicjami Circular Plastics Alliance), zaś 1 mln ton od 2030 r.

W ciągu ostatnich 20 lat europejski przemysł PVC, dzięki VinylPlus, poczynił stały postęp w zakresie zarządzania produktami, badań nad innowacyjnymi technologiami i redukcji wpływu wywieranego przez PVC na środowisko. Przede wszystkim poczyniono progres w kwestii recyklingu, wdrażając systemy zbiórki i odzysku, które praktycznie nie istniały dwie dekady temu. 

VinylPlus okazał się pionierem w gospodarce o obiegu zamkniętym, zapewniając bezpieczny i stale rosnący recykling PVC. Przed pandemią COVID-19 wszystko wskazywało na to, że cel związany z poddawaniem recyklingowi 800 tys. ton tworzywa rocznie poczynając od 2020 r. zostanie osiągnięty. Jednak, pomimo wyzwań stojących przed branżą w ubiegłym roku, VinylPlus osiągnął świetny wynik na poziomie ponad 730 tys. ton PVC poddanego odzyskowi i ponownie wykorzystanego w nowych produktach, co oznacza zrealizowanie celu programu na 2020 r. w ponad 91%. Od 2000 r. europejski przemysł PVC przetworzył 6,5 mln ton PVC w nowe produkty, zapobiegając w ten sposób uwolnieniu prawie 13 mln ton CO2 do atmosfery i stworzył 1500 miejsc pracy w zakładach recyklingu.

VinylPlus wykracza poza gospodarkę o obiegu zamkniętym, ponieważ zajmuje się także innymi kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem, takimi jak efektywność energetyczna, pozyskiwanie i produkcja zrównoważonych materiałów oraz odpowiedzialne stosowanie dodatków. Ilość energii wymaganej do wytworzenia tony żywicy PVC spadła średnio o 9,5% w latach 2007–2008 i 2015–2016. W tym samym okresie emisja CO2 zmniejszyła się średnio o 14,4% w przypadku produkcji PVC. Z kolei zużycie energii wymaganej do produkcji artykułów takich jak profile okienne, rury, wykładziny podłogowe czy folie, spadło o 16–26,5% w 2020 r. w porównaniu z 2010 r.

Metodologia Additive Sustainability Footprint (ASF) opracowana we współpracy z The Natural Step została zweryfikowana i zatwierdzona przez ekspertów w dziedzinie analizy cyklu życia. Narzędzie to pomaga producentom dodatków w samodzielnej ocenie trwałości zarówno dodatków, których obecnie używają w produktach z PVC, jak i tych najnowszych.

Jeśli chodzi o znak zrównoważonego rozwoju dedykowany produktom z PVC dla branży budowlano-konstrukcyjnej, znany jako etykieta produktowa VinylPlus, według Stijna Brancarta (eksperta ds. zrównoważonego budownictwa w VIBE) "dostarcza on nie tylko szczegółowych kryteriów odnośnie do zrównoważonej produkcji i wykorzystania PVC, ale także motywuje producentów o różnych podejściach do starania się o jego nadanie. Prawdą jest, że koncentruje się na kwestii zawartości materiału pochodzącego z recyklingu i potencjale do recyklingu, ale dotyczy również aspektów takich jak demontaż czy polityka zwrotów”. Do tej pory etykieta produktu VinylPlus została przyznana 128 wyrobom z PVC, pomagając publicznym i prywatnym podmiotom podejmować bardziej zrównoważone decyzje zakupowe.

Od 2019 r. VinylPlus jest sygnatariuszem Circular Plastics Alliance (CPA), platformy zrzeszającej podmioty publiczne i prywatne w łańcuchu wartości tworzyw sztucznych stworzonej przez Komisję Europejską i mającej na celu zwiększenie rynku tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu do 10 mln ton do 2025 r. Ponadto od tego samego roku VinylPlus przewodzi Grupie Roboczej ds. Budownictwa CPA.

Jako zjednoczony łańcuch wartości, VinylPlus może się poszczycić znaczącymi osiągnięciami. Niemniej jednak, nie może stać w miejscu. W ostatnich miesiącach cały łańcuch wartości PVC wraz z interesariuszami ciężko pracował nad stworzeniem swojego kolejnego zobowiązania do zrównoważonego rozwoju na następną dekadę (do 2030 r.). Nowy program zrównoważonego rozwoju zostanie oficjalnie uruchomiony 17 czerwca na Forum Zrównoważonego Rozwoju VinylPlus 2021.

Źródło: vinylplus.eu