W Ergis - Eurofilms rusza nowa linia do produkcji taśm PET

W Ergis - Eurofilms rusza nowa linia do produkcji taśm PET
Tuż po połączeniu spółek Eurofilms i Ergis nowy podmiot o nazwie Ergis - Eurofilms S.A planuje kolejne inwestycje. Już w tym miesiącu ruszy nowa linia do produkcji taśm PET. Jej moc to 4,8 tys. ton rocznie.

Rejestracja połączenia Eurofilms S.A., wiodącego polskiego producenta folii stretch, termokurczliwej PVC oraz dystrybutora folii BOPP i taśm PET z większościowym akcjonariuszem Spółki - Ergis S.A - największym na rynku polskim producentem wyrobów z PVC: folii, granulatów, tapet i paneli boazeryjnych oraz parapetów, miała miejsce 29 czerwca br.

Tym samym powstał jeden z największych przetwórców tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, o łącznych rocznych przychodach przekraczających 390 mln zł. Struktura akcjonariatu po połączeniu wygląda następująco: Finergis Investments Ltd. - 65,87 proc., byli udziałowcy spółki Baad przejętej przez ERGIS S.A. na początku 2007 roku - 13,66 proc.. Pozostali akcjonariusze giełdowi - 20,47 proc.

Spółka po skonsumowaniu fuzji przystąpiła do rozwoju.

Już w tym miesiącu ruszy linia do produkcji taśm PET służących do pakowania dużych i średnich ładunków, o mocy rzędu 4,8 tys. ton rocznie. Zakup linii do produkcji taśm poliestrowych PET łącznie z inwestycjami towarzyszącymi będzie kosztował spółkę 13,5 mln zł.

taśmy PET


Planowany jest także zakup linii do produkcji folii stretch PE w technologii blown, której uruchomienie planowane jest na pierwszy kwartał 2008 r. Przewidziana moc produkcyjna tej linii to 3,5 tys. ton rocznie, a jej koszt szacowany jest na 15,7 mln zł.

Dalszy rozwój Ergis-Eurofilms S.A. ma się dokonywać zarówno poprzez akwizycje spółek z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań, jak również przez wzrost organiczny, czyli inwestycje właśnie w nowe linie produkcyjne.

Przed połączeniem zdolności produkcyjne Eurofilms wynosiły 27 tys. ton rocznie folii stretch, 1,4 tys. ton folii termokurczliwej PVC oraz 4,8 tys. ton taśm PET. W 2006 r. spółka wypracowała 128,79 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz zysk netto na poziomie 5,2 mln zł. Eurofilms zatrudnia ponad 100 osób.

Z kolei jeśli chodzi o drugi z łączących się podmiotów, czyli Ergis, to zanim doszło do fuzji jego łączne przychody ze sprzedaży wraz z przejętą przez Ergis spółką Baad, wynosiły prawie 220 mln zł.


brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska