W Europie przybędzie fluoropolimerów

W Europie przybędzie fluoropolimerów
Arkema wybuduje nową fabrykę fluoropolimerów PVDF.

Projekt francuskiego koncernu wycenia się na 70 mln euro. Fabryka stanie w miejscowości Pierre – Benite we Francji i zwięszy moce produkcyjne Arkemy w zakresie wytwarzania PVDF o 50 proc. Budowa będzie ukończona w 2014 r. Koncern jest w tej chwili globalnym liderem w produkcji fluoropolimerów PVDF, których rynek wzrasta o 7 proc. w skali roku. W Europie Arkema posiada już trzy zakłady produkujące omawiany surowiec.

PVDF jest wysokokrystalicznym, niewzmocnionym polimerem fluorowym o wysokim stopniu krystalizacji, łączącym dobre własności mechaniczne, cieplne i elektryczne ze znakomitą odpornością chemiczną. Należy razem z PTFE do grupy ciągliwie-sprężystych, termoplastycznych tworzyw fluorowych. PVDF występuje w postaci nieprzezroczystej w kolorze białym oraz w kolorze czarnym z kilkuprocentowym dodatkiem włókien węglowych lub sadzy przewodzącej. Znajduje zastosowanie w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, żywnościowym, papierniczym, tekstylnym i jądrowym. Cechuje się m.in. wysoką dopuszczalną temperaturą pracy (150 st. C) oraz wysoką odpornością na obciążenia również w niskich temperaturach.