W Puławach otwarto instalację stokażu amoniaku

W Puławach otwarto instalację… W poniedziałek 6 października puławska spółka Grupy Azoty oddała do użytku instalację stokażu amoniaku. Znacznie zwiększa ona zdolności magazynowe amoniaku w Puławach - dotychczas wynosiły one ok. 3,5 tys. ton, natomiast nowy zbiornik o pojemności 15 tys. ton zwiększa je prawie pięciokrotnie. W ten sposób zwiększy się stabilność zaopatrzenia spółki w podstawowy półprodukt - amoniak. Poprawi się także bezpieczeństwo spółki i umocni się jej pozycja na rynku krajowym i międzynarodowym. Całkowity budżet inwestycji wynosi 108 mln zł.

Zbiornik magazynujący amoniak jest buforem pozwalającym na elastyczne planowanie prac remontowych na większych odcinkach ciągów technologicznych bez ograniczania produkcji. Obiekt jest również zabezpieczeniem magazynowym na wypadek okresowych przerw w dostawach gazu. Budowa instalacji stanowi ważny aspekt realizacji strategii zachowania ciągłości działalności produkcyjnej oraz zarządzania ryzykiem.

- To wielka radość oddawać do użytku nową instalację w naszych puławskich zakładach - powiedział Marian Rybak, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy SA. - Kolejne hektary terenu zostały zabudowane i będą przynosiły bardzo wymierne korzyści. Po inwestycjach podnoszących efektywność naszych jednostek, zwiększających moce produkcyjne, sprzyjających ochronie środowiska, przyszedł czas na bufor bezpieczeństwa operacyjnego. Dzięki nowoczesnemu zbiornikowi na amoniak i stacjom przeładunkowym zwiększamy pięciokrotnie nasze zdolności magazynowe. Zyskujemy tym samym większy komfort funkcjonowania całej fabryki.

- Oddanie tej inwestycji to dowód na to, że w Azotach od pomysłu do jego realizacji droga przebiega bardzo sprawnie - powiedział Włodzimierz Karpiński, Minister Skarbu Państwa. - Magazynowanie surowców w obecnej sytuacji jest strategicznie ważne i pomoże elastycznie reagować na ewentualne zakłócenia w dostawach.

Nowa instalacja wpisuje się w główne cele projektów inwestycyjnych w Grupie Azoty, wśród których kluczowe jest zwiększenie efektywności produkcyjnej przy spełnianiu najwyższych standardów, jakości i troski o środowisko naturalne. W ostatnich latach Puławy znacząco zredukowały zanieczyszczenia emitowane do powietrza oraz zanieczyszczenia ściekowe. Od 1985 roku spółka zredukowała zanieczyszczenia pyłowe o 94 proc., zanieczyszczenia ściekowe o 70 proc., a zanieczyszczenia gazowe o 53 proc., jednocześnie zwiększając zdolności produkcyjne firmy o 40 proc.

Czytaj więcej: