W ZA Puławy zakończono proces zmiany struktury organizacyjnej

Hewitt Associates, firma specjalizująca się w doradztwie biznesowym oraz rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, przeprowadziła wraz z zarządem Zakładów Azotowych Puławy S.A. proces zmiany struktury organizacyjnej i systemów zarządzania Zakładów. Oznacza to, że w Puławach dobiega końca zmiana struktury organizacyjnej i systemów zarządzania.

- Najważniejszym impulsem do zmian była potrzeba odejścia od scentralizowanego zarządzania na rzecz tworzenia ośrodków odpowiedzialności, a tym samym wsparcie procesu tworzenia wartości spółki - tłumaczy Janusz Radomski, przewodniczący rady nadzorczej Zakładów Azotowych Puławy.

- Naszym celem jest wzmocnienie i ukierunkowanie potencjału tkwiącego w ludziach, ponieważ widzimy w tym klucz do sukcesu firmy - dodaje Lech Kliza, pełniący obowiązki prezesa ZA Puławy.

Zarząd spółki, poza samą zmianą organizacji, postanowił również usprawnić procesy analizy, rozliczania kosztów oraz funkcjonujący dotychczas system rachunkowości zarządczej. Wprowadzono nowy podział na dywizje „Nawozy” oraz „Chemia”, wspierane przez Centrum Utrzymania Ruchu i Inwestycji oraz Centrum Wsparcia.

Celem przeprowadzanych zmian jest identyfikacja obszarów tworzących wartość w organizacji oraz tych, które potencjalnie mogą tę wartość naruszać. Dzięki temu możliwe będzie ukierunkowanie organizacji na tworzenie wyniku i dostarczanie wartości. W nowej strukturze zarząd odciążony od działań operacyjnych może koncentrować się na realizacji strategii.

- Główne efekty wprowadzanych zmian to zmiana mentalności – zwiększenie odpowiedzialności i uwolnienie pokładów przedsiębiorczości drzemiących dotąd w organizacji. Nowy system pozwala rzeczowo oceniać zarówno jednostki jak i całe dywizje, pokazuje gdzie warto inwestować. Wszystko to sprawia, że zwiększa się potencjał wzrostu wartości spółki - mówi Edward R. Stanoch, dyrektor zarządzający Hewitt Associates w Polsce.

W celu umocnienia wszystkich wprowadzanych zmian w firmie trwają tez prace nad wdrożeniem nowego motywacyjnego systemu wynagrodzeń.

Jednocześnie wiadomo już, że procedura wyboru nowego prezesa Puław rozpocznie się już niebawem. Wszczęcie postępowania konkursowego na to stanowisko powinno nastąpić na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej, które zaplanowane jest na 10 grudnia. Firma pozostaje bez prezesa od końca lipca, kiedy to odwołany został Krzysztof Lewicki. W ministerialnym uzasadnieniu tej decyzji, napisano, że „powodem było uzyskanie informacji dotyczących tej osoby objętych ochroną prawną".

Zakłady Azotowe Puławy są od ponad 40 lat liderem polskiego przemysłu nawozowo-chemicznego. W ich ofercie znajdują się nawozy azotowe dla potrzeb rolnictwa (RSM, saletra amonowa, mocznik) oraz produkty chemiczne takie jak melamina i kaprolaktam, nadtlenek wodoru, AdBlue. Spółka eksportuje swoje produkty do ponad 50 krajów świata.

Hewitt Associates (NYSE: HEW), to działająca od ponad 60 lat firma doradztwa strategicznego, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz w projektowaniu i wdrażaniu zmian, mających na celu wzrost wartości firmy. Obecnie Hewitt zatrudnia 24 tys. konsultantów w 35 krajach na świecie. Firma jest obecna na polskim rynku od 1995 roku. Do grona jej klientów należą należą na naszym rynku takie przedsiębiorstwa jak PKN Orlen, Ruch S.A., ABB, ZA Puławy, PKP Cargo, BRE Bank.