WHO: Brak dowodów na przeżycie koronawirusa w wodzie pitnej w wodociągach

WHO: Brak dowodów na przeżycie…

W odpowiedzi na rosnące rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Światowa Organizacja Zdrowia WHO opublikowała szereg technicznych informacji na temat tego koronawirusa, informuje Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych. Jednocześnie WHO potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

Jak wynika z publikacji WHO pt. "Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief", wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

Uważa się, że koronawirusy są odpowiedzialne za 10-20 proc. wszystkich przeziębień i tzw. "infekcji grypowych". Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody, takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowych, piaskowo-antracytowych i (lub) węglowych.


Czytaj więcej:
Rury 111
COVID-19 190