Warsztaty: odpady, opakowania, opłata produktowa

Warsztaty: odpady, opakowania…
Dyskusja na temat obowiązków sprawozdawczych w zakresie gospodarowania odpadami i opakowaniami, wyjaśnianie zawiłości związanych z opłatą produktową, tłumaczenie - niekiedy bardzo skomplikowanych - obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach, którzy gospodarują odpadami oraz poznawanie aktualnego prawodawstwa, to najważniejsze aspekty wtorkowych warsztatów zorganizowanych przez firmę Dendros. Patronem medialnym wydarzenia był serwis Plastech.pl.

Przedsiębiorcy, wprowadzający na polski rynek produkty w opakowaniach, którzy nie podpisali umów z organizacją odzysku mają obowiązek złożenia do końca marca tego roku rocznych sprawozdań za 2007 r. Aby im to ułatwić, a także pozwolić uniknąć kar oraz przybliżyć sposoby prowadzenia sprawozdawczości, firma Dendros zorganizowała specjalne praktyczne warsztaty.

Miały one pomóc wszystkim zainteresowanym m.in. w prawidłowym prowadzeniu ewidencji związanej z odpadami opakowaniowymi przekazywanymi do odzysku i recyklingu. Sporą część warsztatów poświęcono omówieniu praktycznych przykładów, pokazujących jak wypełniać wzory sprawozdań m.in. OS-OP1, OS-OP2 , OPAK1, OPAK2, OPAK3 i roczne zestawienia.

Warsztaty: Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarowania odpadami i opakowaniami

Warsztaty "Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarowania odpadami i opakowaniami - opłata produktowa" odbyły się 26 lutego w Poznaniu. Uczestniczyło w nich blisko 30 osób. Prowadziła je Jolanta Borowczyk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Jednym z najważniejszych problemów, z którymi przyszło jej zapoznać uczestników szkolenia były aktualne obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi. To ważne zagadnienie, bo muszą oni zapewnić odzysk, a w szczególności recykling odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

- Przedsiębiorca obowiązany jest do 31 grudnia 2014 r. osiągnąć docelowy poziom odzysku i recykling odpadów opakowaniowych w wysokości określonej w załączniku do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami - mówiła Jolanta Borowczyk.

Jakie to wysokości?

Dla przykładu jeśli chodzi o odpad powstały opakowania z tworzyw sztucznych, to poziom recyklingu wynosi 22,5 proc. Dla aluminium i stali jest to 50 proc., dla papieru i tektury 60 proc., dla opakowań z drewna 15 proc. Szczegóły zapisano w załączniku do ustawy.

Jednocześnie prowadząca zajęcia przypomniała, że każdy przedsiębiorca, który wprowadza do Polski produkty w opakowaniach do końca ubiegłego roku musiał osiągnąć co najmniej 50 proc. poziom odzysku odpadów opakowaniowych, łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty. Jednocześnie do końca 2014 r. ma obowiązek osiągnąć minimum 60 proc. poziom odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań.


brak
 

Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska (przeprowadzanie i organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów itp.)

Polska