Warsztaty: odpady, opakowania, opłata produktowa


W odniesieniu do najważniejszych zagadnień, dotyczących opłaty produktowej Jolanta Borowczyk przypomniała też, że rozliczenie wykonania obowiązku następuje zawsze pod koniec roku kalendarzowego. Przedsiębiorca lub organizacja, którzy nie wykonali obowiązku muszą zapłacić opłatę produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nie osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu.

Jednocześnie obydwa podmioty są zobowiązane do złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów. Termin upływa zawsze 31 marca każdego roku, zaś obowiązek wpłacenia opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego. Warto wiedzieć, że wspomniana opłata trafia na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

Choć spotkanie organizowane przez firmę Dendros przebiegało w poważnej, typowo szkoleniowej atmosferze, to niektóre omawiane przypadki budziły nie tylko kontrowersję, ale też wesołość. Tak było m.in. w odniesieniu do palet drewnianych.

Warsztaty: Obowiązki sprawozdawcze w zakresie gospodarowania odpadami i opakowaniami

Oto bowiem skończył się już okres ochronny dla tego typu opakowań. Jeszcze do końca 2007 r. nie było obowiązku płacenia za recykling palet. Teraz jednak przepisy w tej kwestii są już inne, a ponieważ palety drewniane cechują się bardzo dużą wagą sięgająca nawet 15 kg, to jeżeli nie trafią do recyklingu, wówczas osobom, które odpowiadają za tego typu zaniedbania, czyli przedsiębiorcom zostanie policzona dość duża opłata.

Co zatem wzbudziło wpierw osłupienie zebranych, a potem ogólną wesołość?

Chodzi o sposób obliczania wagi takiej palety. Pozornie wydawałoby się, że należy ją po prostu zważyć i w ten sposób bezproblemowo poznać jej masę. Okazuje się, że to zły sposób na jej ustalenie. Otóż przepisy zakładają, że trzeba wyszczególnić, ile w danej palecie ważą jej elementy drewniane, czyli zasadnicza część konstrukcji, a ile np. gwoździe, które też przecież wchodzą w jej skład. - No to mamy rozbierać taką paletę na czynniki pierwsze i ważyć gwoździe? Wyjmować je, a potem znowu wbijać. To przecież bezsensowna praca - dziwili się zebrani.

Odpowiedź brzmiała, że tak trzeba zrobić.

Organizator konferencji, nad którą medialny patronat miał nasz serwis Plastech.pl, firma Dendros specjalizuje się w usługach szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska.


brak
 

Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska (przeprowadzanie i organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów itp.)

Polska