Ważna inwestycja Zakładów Azotowych Kędzierzyn

Ważna inwestycja Zakładów Azotowych Kędzierzyn
W Kędzierzynie – Koźlu, w tamtejszych Zakładach Azotowych za 300 mln zł uruchomiono największą w ostatnich latach w branży chemicznej inwestycję - nowoczesną instalację do produkcji kwasu azotowego „TK V”.

Instalacja została przekazana do rozruchu mechanicznego, obejmującego testy sprawdzające wszystkie obwody i urządzenia już w końcówce ubiegłego roku. Po nim nastąpił rozruch technologiczny, a potem popłynął pierwszy kwas z instalacji. Inwestycja to nie tylko spełnienie wymogów unijnych, ale również umocnienie pozycji ZAK i całej Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Zastosowanie nowoczesnych technologii doprowadzi także do zwiększenia zdolności produkcyjnych instalacji i istotnie wpłynie na poprawę warunków pracy oraz oszczędność surowców.

Nowa instalacja zakłada produkcję kwasu azotowego o wydajności 900 ton na dobę oraz stopu azotanu amonu w ilości 1800 ton na dobę, a ponadto budowę zbiorników stokażowych kwasu azotowego 2x200 m3. Instalacja TK V i jej technologia zawiera wiele rozwiązań o charakterze nowatorskim m.in. w zakresie automatyki przemysłowej, wykorzystanych materiałów konstrukcyjnych czy systemu ograniczenia emisji. Dzięki niej zakład może zredukować energochłonność procesów technologicznych oraz ich materiałochłonność, np. mniejsze zużycie amoniaku. ZAK SA szacuje, że inwestycja pomoże osiągnąć nawet 25 mln zł oszczędności rocznie. Wynikają one głównie ze znacznego ograniczenia zużycia mediów energetycznych i surowców oraz efektu synergii włączenia instalacji w zintegrowany system wytwórczy ZAK.

Przedstawiciele ZAK tłumaczą, że nowa instalacja zastąpiła przestarzałą linię „TK” i jest odpowiedzią na restrykcyjne przepisy i wymogi środowiskowe stawiane zakładom przemysłowym przez Unię Europejską. Spełnia wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT), wpisuje się w politykę środowiskową firmy, redukuje emisję NOx, CO2 i pyłów do atmosfery oraz energo- i materiałochłonność procesów technologicznych, a także zwiększa zdolności produkcyjne firmy, poprawia warunki pracy i daje oszczędności surowcowe.

Czytaj więcej: Inwestycje 717

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A