Webinarium dotyczące systemów z tworzyw sztucznych

Webinarium dotyczące systemów…

30 czerwca 2021 r. odbędzie się bezpłatne webinarium organizowane przez Stowarzyszenie PRIK przy udziale Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" pt. "Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych".

Webinarium ma na celu przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień związanych z problematyką projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Webinar kierowany jest zarówno do projektantów, wykonawców jak i eksploatatorów sieci. Omówione zostaną kwestie aspektów środowiskowych związanych ze stosowaniem tworzyw sztucznych w sieciach wod-kan i zastosowaniem rozwiązań SMART w ich zarządzaniu. Zostaną również omówione na przykładach rozwiązania zagospodarowania wód opadowych oraz zakres nowych norm PN-EN 17152-1 (specyfikacje skrzynek na wodę opadową) oraz PN-C-89224 (warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wod-kan).

Program webinarium:

  • Aspekty środowiskowe doboru materiałów dla podziemnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - Piotr Falkowski - Stowarzyszenie PRiK
  • Korzyści wynikające ze stosowania rozwiązań SMART we współczesnych miastach - Karol Marzejon - Pipelife, Mateusz Dybiec - Pipelife, Aleksandra Przybycień - Uponor Infra, Agnieszka Wrzesińska - Wavin
  • Retencjonowanie wód opadowych w zbiornikach rurowych w trudnych warunkach lokalizacyjnych - Paweł Birecki - Uponor Infra
  • Parametry projektowe i obszar zastosowania tworzywowych skrzynek wg PN-EN 17152-1 "Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego podziemnego przesyłania i gromadzenia wody nieprzeznaczonej do spożycia -- Skrzynki stosowane w systemach do rozsączania, retencji i gromadzenia -- Część 1: Specyfikacje skrzynek na wodę opadową wykonanych z PP i PVC-U" - Agnieszka Wrzesińska - Wavin
  • Warunki techniczne wykonania i odbioru zewnętrznych bezciśnieniowych i ciśnieniowych systemów z tworzyw sztucznych i co z nich wynika? - Mariola Błajet - Wavin
  • Sesja Q&A

Termin webinarium:

30 czerwca 2021 r., godz. 9.00 - 12.00

Link do rejestracji:

https://igwp.clickmeeting.com/wybrane-zagadnienia-techniczne-i-normalizacyjne-nowoczesnych-rozwiazan-sieci-z-tworzyw-sztucznych/register

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Więcej informacji znajduje się na stronie PRiK.

webinarium-prik