Wielka rola tworzyw sztucznych w dystrybucji wody

Starania mające na celu wspomaganie zrównoważonego rozwoju otrzymały nowy bodziec podczas Światowego szczytu na temat zrównoważonego rozwoju w Johanesburgu w 2002 r. Szefowie rządów rozmawiali tam o ochronie środowiska i sposobach walki z ubóstwem na świecie. Brak wody pitnej i jej marnowanie zostały przyjęte jako największe zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju. Rezultatem szczytu była zgoda wszystkich szefów rządów na to, aby do 2015 r. przynajmniej połowie ludności - obecnie pozbawionej wody - zwiększyć dostęp do słodkiej wody i urządzeń sanitarnych.

Wodę można dostarczać użytkownikom w różny sposób i różnymi metodami. Wszystko jedno jaką wybiera się drogę - celem jest dostarczanie odpowiedniej do potrzeb ilości wody. W dostarczaniu i dystrybucji wody ważną rolę odgrywają tworzywa sztuczne. W wielu rejonach, w których brakuje wody odpowiednie systemy konserwacji i nawadniania mogą pomóc przy magazynowaniu i dystrybucji - zarówno na potrzeby gospodarstw domowych, jak i przemysłu oraz rolnictwa. W wielu tych dziedzinach tworzywa sztuczne są uprzywilejowanym materiałem do produkcji elementów ze względu na niskie koszty, wygodę transportu i montażu, trwałość i elastyczność.

Jeśli chodzi o pozyskiwanie i dystrybucję czystej wody, to warto zauważyć, że w bardzo wielu miejscach na świecie zanieczyszczona woda, niewłaściwe zarządzanie śmieciami i nieefektywna gospodarka wodą jest przyczyną poważnych kłopotów zdrowotnych społeczeństwa. Każdego roku na choroby związane z zanieczyszczoną wodą (malaria, cholera, dur brzuszny, tyfus, schistosomatoza) choruje lub umiera miliony osób na całym świecie. Idealnym rozwiązaniem byłoby zapobieganie zanieczyszczeniom źródeł wody pitnej. Ale oczyszczanie ścieków jest bardzo kosztowne. Woda w większości rzek europejskich nie ma jakości wody pitnej. Można to zmienić, ale potrzebne są znaczne unowocześnienia.

Są także inne, poza uzdatnianiem wody z rzek, sposoby pozyskiwania wody pitnej. W odległych górskich rejonach, takich jak np. Nepal, bardzo często jest dużo wody, ale niewystarczająca higiena i brak urządzeń sanitarnych powodują, że miejscowe rzeki i strumienie są bardzo zanieczyszczone. Rozwiązaniem jest pobieranie wody z górnych partii rzeki za pomocą rurociągów grawitacyjnych. Do ich budowy idealnie nadają się rury z tworzyw sztucznych. Są lekkie, elastyczne, wygodne w transporcie, a po ułożeniu wytrzymałe i trwałe. Na terenach nizinnych rozwiązanie problemu jest bardziej skomplikowane. Jest tam więcej ludzi, którzy muszą dzielić się zasobami wody, która jest często brudna i zanieczyszczona.

W takim przypadku rozwiązaniem jest wiercenie studni w warstwie wodonośnej pod powierzchnią gruntu. Za pomocą ręcznych pomp i tworzywowych rur można zaopatrzyć daną wieś w czystą wodę, choć wiercenie jest kosztowne, a nadmierny pobór może spowodować napływ wody zanieczyszczonej.