Wielka rola tworzyw sztucznych w dystrybucji wody

Dotychczas tworzywa sztuczne pomogły zaopatrzyć miliony ludzi w czystą wodę. Okazuje się, że bez tego materiału XXI w. rozwiązanie wielu problemów związanych z dystrybucją wody byłoby niemal niemożliwe. A taki stan odczuliby wszyscy, bez wyjątku.

Jedynie 3,5 proc. całkowitej ilości wody na naszej planecie to woda słodka, a większa jej część zamrożona jest w lodowcach. I tylko 0,01 proc. tej wody jest w postaci nadającej się do bezpośredniego użycia przez ludzi. Są to wody podziemne oraz wody w potokach, rzekach, jeziorach i zbiornikach retencyjnych.

W latach 1950 - 1990 światowe zapotrzebowanie na wodę zwiększyło się trzykrotnie i od tego czasu dalej rośnie. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to za ok. 30 lat dostępne źródła zaopatrzenia wód mogą nie wystarczyć. Ale już teraz potrzebujemy więcej wody. Niestety aż miliard ludzi żyje bez dostępu do odpowiedniej ilości wody pitnej a ponad 2 miliardy nie posiada podstawowych urządzeń sanitarnych.

Z powodu cholery lub innych chorób rozprzestrzeniających się z powodu brudnej wody umiera każdego dnia tysiąc dzieci. 80 proc. wszystkich chorób i jedna trzecia wszystkich zgonów w krajach rozwijających się wywołana jest przez zanieczyszczoną wodę. Najczęstsze choroby to ameby, tyfus, salmonella, E coli, żółtaczka, pasożyty. Zarazki znajdują się w rzekach, potokach i innych zbiornikach wodnych, które w wielu obszarach stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę.

Także w Europie woda jest problemem. Każdy mieszkaniec Unii Europejskiej dysponuje średnio 3000 m3 wody. Obecnie zużywamy rocznie około 20 proc. dostępnej wody. Istnieją jednak rejony, gdzie nie ma wystarczającej ilości wody. Na południu Europy okresowe susze powodują problemy socjalne i gospodarcze. W niektórych krajach systemy zaopatrzenia w wodę są przestarzałe, a rury nieszczelne, przez co marnują się ogromne ilości wody.

Problem braku wody może się jeszcze zaostrzyć z powodu zmian klimatu. Już teraz większość uczonych uważa, że z powodu wzrostu średniej rocznej temperatury na świecie będzie więcej powodzi i huraganów, ale także więcej okresów suszy, które wpłyną na zbiory, zaopatrzenie w wodę i zdrowie.

Z tego tez powodu należy uczyć się oszczędnego obchodzenia z dostępną wodą. Na szczęście ludzkość jest coraz bardziej świadoma faktu, że musi działać coraz bardziej odpowiedzialnie, aby z jednej strony pomagać potrzebującym, a z drugiej zachować środowisko dla przyszłych pokoleń. Ta świadomość ma prowadzić do dbałości o „zrównoważony rozwój” działaniami, które jednocześnie nie ogranicza ekonomicznych, socjalnych i środowiskowych możliwości dostępnych obecnych i w przyszłości.