Wirbet włączony do spółki matki

Wirbet włączony do spółki…
Spółka akcyjna Radpol otrzymała 1 grudnia na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zgodę na włączenie Wirbetu do spółki matki. W ten sposób Radpol będzie mógł zrealizować kolejny etap strategii budowy spółki wielozakładowej, a integracja obu podmiotów oznacza dla grupy Radpol efekty synergii i oszczędność kosztów.

Z uwagi na to, że Radpol jest właścicielem wszystkich akcji Wirbetu, połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym, bez podwyższania kapitału zakładowego Radpolu. W rezultacie nastąpi przeniesienie całego majątku Wirbetu, wycenionego na koniec września 2014 r. na blisko 22,36 mln zł.

- Integracja obu podmiotów to kolejny krok w kierunku modelu spółki wielozakładowej - powiedział Krzysztof Pióro, prezes zarządu Radpol SA. - Związki kapitałowe pomiędzy Radpolem a Wirbetem są tak znaczące, że racjonalne i ekonomicznie uzasadnione jest funkcjonowanie jako jedna spółka zarządzająca kilkoma fabrykami. Efektem połączenia ma być maksymalizacja efektów synergii, uproszczenie struktur korporacyjnych, przyspieszenie procesów decyzyjnych oraz obniżenie kosztów.

Wirbet, który produkuje strunobetonowe żerdzie wirowane, został kupiony przez grupę Radpol w 2012 r. Wytwarzane w ostrowskim zakładzie słupy są wykorzystywane w energetyce, a także w kolejnictwie, drogownictwie i przy różnego rodzaju projektach budowlanych. Po trzech kwartałach tego roku przychody ze sprzedaży żerdzi strunobetonowych stanowiły 13 proc. sprzedaży grupy Radpol, a osiągana na nich marża brutto wyniosła 32 proc.

Grupa Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu.

Grupa posiada pięć zakładów: Radpol w Człuchowie - wyroby termokurczliwe sieciowane radiacyjnie dla ciepłownictwa i energetyki, Finpol Rohr - rury preizolowane, Elektroporcelana Ciechów – izolatory porcelanowe, Wirbet - żerdzie do słupów energetycznych linii przesyłowych, Rurgaz – rury do wody, kanalizacji, gazu z tworzyw sztucznych.

Wyroby Radpolu są sprzedawane w Polsce oraz eksportowane do wielu krajów w Europie. Radpol SA od 2007 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czytaj więcej: Rury 89 Rynek 850

brak
 

Producent rur do przesyłu ciepła, wody, gazu i kanalizacji oraz produktów dla energetyki.

Polska