Witold Szczypiński dyrektorem generalnym tarnowskich Azotów

Witold Szczypiński dyrektorem generalnym tarnowskich Azotów
Zgodnie z decyzją zarządu Grupy Azoty, z początkiem kwietnia stanowisko dyrektora generalnego tarnowskiej spółki objął Witold Szczypiński, wiceprezes Grupy Azoty. Wprowadzenie funkcji dyrektora generalnego jest częścią wdrażanego nowego modelu biznesowego spółki.

Do kompetencji dyrektora generalnego będzie należeć inicjowanie i koordynowanie działań związanych z bieżącym operacyjnym zarządzaniem Grupą Azoty SA we współdziałaniu z pozostałymi wiceprezesami oraz dyrektorem zarządzającym.

Witold Szczypiński będzie odpowiedzialny za zarządzanie i koordynację procesów produkcyjnych, planowanie remontów i postojów technologicznych oraz inicjowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych. Będzie również zarządzał obszarem biznesów podstawowych i obszarem wsparcia jednostki dominującej oraz sprawował nadzór nad działalnością segmentu tworzywowego oraz pozostałych jednostek organizacyjnych. Będzie także nadzorował i koordynował realizowane procesy restrukturyzacyjne oraz zatwierdzał sprawozdania, dokumenty i protokoły dotyczące nadzorowanego obszaru w tarnowskiej spółce.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8