Wojciech Lubiewa-Wieleżyński nie żyje

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński nie żyje
W wieku 68 lat zmarł Wojciech Lubiewa-Wieleżyński. O jego śmierci poinformowała Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński przez całe zawodowe życie był związany z branżą chemiczną. Ukończył studia o specjalizacji lekka synteza organiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W roku 1990 roku wygrał ogłoszony przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu konkurs na dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej. Stanowisko to piastował do 2002 roku, a w tym czasie nie tylko prowadził i nadzorował działalność Instytutu, ale także doradzał Ministrowi Skarbu Państwa w procesie prywatyzacyjnym zakładów azotowych w Polsce. Był współautorem Programu Rozwoju polskiego przemysłu chemicznego do 2010 r., Prognozy Rozwoju Przemysłu Chemicznego w Polsce do 2015 r. oraz Scenariusza Rozwoju Przemysłu Rafineryjnego do 2015 r.

Od września 2002 r. związany był z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego - początkowo jako dyrektor generalny, a od czerwca 2004 r. - jako prezes zarządu - dyrektor generalny. W 2013 roku przeszedł na emeryturę, a po odejściu z Izby piastował funkcję dyrektora wykonawczego w Międzynarodowym Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego.

Wojciech Lubiewa-Wieleżyński działał w wielu międzynarodowych organizacjach. Był członkiem zarządu federacji krajowych AFEM w Europejskiej Radzie Przemysłu Chemicznego (CEFIC), oraz członkiem zarządu CEFIC. Zasiadał także w Komitecie Wykonawczym Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Fertilizers Europe oraz był członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pracodawców Przemysłu Chemicznego ECEG.

Wśród dokonań Wojciecha Lubiewy-Wieleżyńskiego warto wspomnieć o pracach nad technologią otrzymywania cykloheksanolu z benzenu, która stała się znakiem rozpoznawczym polskiej chemii. Lubiewa-Wieleżyński był współautorem wielu patentów, publikacji oraz wdrożeń. Był członkiem szeregu rad naukowych instytutów badawczych, rad programowych czasopism branżowych oraz rad nadzorczych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce.