Wojciech Wardacki przewodniczącym Rady PIPC

Wojciech Wardacki przewodniczącym Rady PIPC
W dn. 3 lutego uzupełniono skład oraz dokonano zmian w Prezydium Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Nowym przewodniczącym Rady został dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty SA i Grupy Azoty Police. Na wiceprzewodniczącego wybrano Jacka Janiszka, prezesa zarządu Grupy Azoty Puławy. W skład Rady Izby powołano również dra inż. Pawła Bielskiego, dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. Izba skupia ponad 100 przedsiębiorstw m.in. największych producentów chemikaliów, firmy transportowe i dystrybucyjne, przedstawicielstwa firm zagranicznych, biura projektowe i firmy konsultingowe oraz instytuty naukowe.

Pracami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego kieruje jednoosobowy zarząd. Funkcję prezesa zarządu pełni dr inż. Tomasz Zieliński.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Aktualizacja

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8