Wpływ systemów rurowych z tworzyw sztucznych na środowisko naturalne

Wpływ systemów rurowych z…

Badania, przeprowadzone przez uznany niezależny Flamandzki Instytut ds. Badań Technologicznych (VITO), finansowane przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rur z Tworzyw Sztucznych, ostateczne potwierdza, że tworzywa sztuczne są bardziej przyjazne dla środowiska niż alternatywne materiały stosowane do budowy systemów rurowych. Wyniki wskazują, że systemy rurowe z tworzyw sztucznych pozostawiają ślad ekologiczny średnio o dwie trzecie mniejszy niż systemy rurowe wykonane z takich materiałów jak beton, miedź czy żeliwo ciągliwe.

- Generalnie uważa się, że rury z tworzyw sztucznych są łatwiejsze w montażu, tańsze, bardziej trwałe i bardziej innowacyjne niż rury z materiałów alternatywnych. Jednakże teraz mamy jeszcze ostateczne naukowe dowody na to, że wywierają one mniejszy wpływ na środowisko naturalne w porównaniu z innymi materiałami - mówi Hans Telgen, Prezes TEPPFA, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych.

Mniejszy ślad ekologiczny, więcej korzyści

Aby dokonać rzetelnego porównania pomiędzy różnymi rodzajami materiałów i określić wpływ różnych produktów na środowisko należy zbadać i przeanalizować każdy etap ich cyklu życiowego.

Porównania dokonane zostały zgodnie z uznanymi normami ISO 14040 i 14044 z wykorzystaniem tej samej jednostki funkcjonalnej dla każdego z porównywanych materiałów w konkretnym zastosowaniu.

“Ślady ekologiczne” mogą być albo niekorzystne albo korzystne. Niekorzystne skutki takie jak emisja gazów cieplarnianych mogą powstawać albo podczas wytwarzania produktu lub na etapie jego usuwania; korzystne skutki to przyczynianie się do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych dzięki oszczędności energii podczas użytkowania produktu. W przypadku rur z tworzyw sztucznych Analiza Cyklu Życiowego wykazała, że ślad ekologiczny systemów rurowych z nich wyprodukowanych jest znacznie niższy niż w przypadku tradycyjnych materiałów stosowanych do produkcji rur.

Określanie śladu ekologicznego produktu

Oparta na naukowych podstawach pełna Analiza Cyklu Życiowego (ang. Life Cycle Assessment, LCA) stanowi znormalizowaną metodę umożliwiającą rzetelne porównanie wpływu na środowisko wywieranego przez różne wyroby bądź usługi. Tego rodzaju ocena obejmuje zgromadzenie i ocenę danych ilościowych dotyczących wszelkich składowych na początku i końcu całego cyklu życia produktu w zakresie surowców, energii i odpadów z nim związanych. Dlatego też należy dokonać oceny szeregu procesów, aby obliczyć wpływ całkowity, począwszy od procesu produkcji surowców poprzez przetworzenie ich na wyroby gotowe, a następnie transport i montaż wyrobu gotowego, okres użytkowania wyrobu i wreszcie usuwanie wyrobu lub jego przerób po zakończeniu użytkowania.

Ustalenia wynikające z oceny dokonanej w ramach Analizy Cyklu Życiowego są publikowane w postaci Deklaracji Środowiskowych Produktu (Deklaracji EPD) zgodnie z normą prEN 15942 celem upublicznienia informacji na temat całkowitego wpływu na środowisko wywieranego przez dany produkt.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (TEPPFA) jest organizacją, reprezentującą wiodących producentów systemów rurowych z tworzyw sztucznych oraz krajowe stowarzyszenia w całej Europie. TEPPFA opracowała zestaw niezależnie potwierdzonych Deklaracji Środowiskowych Produktów, obejmujących podstawowe rodzaje systemów rurowych z tworzyw sztucznych na podstawie aktualnych danych uzyskanych dzięki Analizie Cyklu Życiowego.

LCA