Wspólne europejskie standardy recyklingu

Wspólne europejskie standardy… Kończy się trzyletni program EuCertPlast.

Europejski rynek odpadów z tworzyw sztucznych zwiększa się w sposób ciągły. Roczna ilość wytworzonych odpadów wynosi ok. 24,7 mln ton. Chociaż 58 proc. odpadów tworzyw sztucznych poddaje się odzyskowi, to jednak wciąż należy intensyfikować działania zmierzające do pełnego wykorzystania potencjału tego rodzaju odpadów.

Jak zauważają przedstawiciele stowarzyszenia branżowego PlasticsEurope, konieczne są działania na szczeblu europejskim, które pozwolą uporządkować branżę pokonsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych, szczególnie że obecnie nie ma żadnych norm i wytycznych w zakresie oceny jakości regranulatów powstałych z pokonsumenckich odpadów z tworzyw.

Receptą na to ma być trzyletni projekt EuCertPlast (współzarządzany przez EuPR i EPRO), którego celem jest stworzenie europejskiego certyfikatu dla podmiotów zajmujących się recyklingiem pokonsumenckich tworzyw sztucznych i działających zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

Certyfikat taki może przekonać klientów, że produkty pochodzące z recyklingu zostały wytworzone zgodnie z najlepszymi praktykami, przepisami krajowego ustawodawstwa oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Projekt ten potrwa do sierpnia 2012 r. i jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach Programu Eko-Innowacji. Certyfikat, wystawiany dla każdej linii recyklingowej w danym zakładzie, będzie obejmować rozmaite obszary. Najważniejsze z nich to: zezwolenia na działalność oraz wymagane lokalne zezwolenia środowiskowe, nabór i szkolenie pracowników oraz organizacja pracy, procedury i kontrola przyjęcia surowców, zarządzanie zapasami, technologia i bilans masowy recyklingu, kontrola produktów, ochrona środowiska, podwykonawcy, zarządzanie jakością i możliwość identyfikacji.

Czytaj więcej:
Prawo 406

Reportaże

Forum