Wyniki Grupy PCC Rokita najlepsze w historii spółki

Wyniki Grupy PCC Rokita najlepsze… W 2016 roku działająca w branży chemicznej Grupa PCC Rokita wypracowała najlepsze wyniki w historii spółki. Zysk EBITDA Grupy osiągnął rekordowo wysoki poziom 290 mln zł i był wyższy od zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku o 133,1 mln zł (+84,7 proc.). Skonsolidowany zysk netto również istotnie wzrósł i wyniósł 202,7 mln zł w porównaniu do 84,8 mln zł za 2015 r. (+139,2 proc.). Skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży wzrosły wobec przychodów okresu analogicznego o 58,4 mln zł (+5,6 proc.). Grupa wypracowała także wyższe poziomy rentowności. Marża EBITDA osiągnęła 26,2 proc. (+11,2 p.p. r/r), a marża brutto ze sprzedaży wyniosła 28,1 proc. (+ 6,8 p.p. r/r).

Akcje spółki PCC Rokita, dominującego podmiotu Grupy, notowane są od 2014 roku na rynku regulowanym GPW. Spółka jest uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-chemia, WIGdiv oraz Respect Index.

- Za 3 miesiące miną trzy lata, od kiedy weszliśmy na giełdę - mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita SA. - Myślę, że inwestorzy, którzy są z nami przez ten okres, mają powody do zadowolenia. Podczas pierwszej publicznej emisji prezentowaliśmy skonsolidowany zysk EBITDA za 2013 rok w wysokości 120 mln zł, który w kolejnych dwóch latach sukcesywnie rósł, aby w ubiegłym roku osiągnąć 290 mln zł. Oznacza to ponad trzykrotny wzrost w ciągu minionych trzech lat. Zysk netto urósł jeszcze bardziej i w tym okresie urósł z 58 mln zł do ponad 202 mln zł.

Wyniki osiągnięte w 2016 roku mają kilka głównych źródeł. Sytuacja rynkowa w segmencie Chloropochodne była sprzyjająca dzięki rosnącym cenom ługu sodowego i sody kaustycznej. Dzięki zrealizowanej inwestycji w wysoce efektywną, proekologiczną instalację elektrolizy membranowej, spółka była także beneficjentem programu tzw. białych certyfikatów. W drugim głównym segmencie - Poliuretany - spółka utrzymała bardzo dobre wyniki, pomimo mniej sprzyjających warunków rynkowych. Grupa optymalizowała w tym segmencie portfolio i zwiększyła udział w sprzedaży wysokomarżowych produktów specjalistycznych, przy jednoczesnym ograniczeniu udziału produktów masowych.

- Uważamy, iż kluczem do sukcesu naszej Grupy jest ambitna i konsekwentna polityka inwestycyjna - stwierdza Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita SA. - W segmencie Poliuretany zarówno w zeszłym roku, jak i w bieżącym, zwiększamy moce produkcyjne, równocześnie poszerzając portfolio o nowe produkty jak poliole poliestrowe. Analizujemy także możliwości dalszych inwestycji zwiększających zdolności produkcyjne w segmencie Chloropochodne.

Spółka jest aktywna w poszukiwaniu możliwości dalszego rozwoju, dostrzega m.in. potencjał wzrostowy, jaki prezentuje Azja. PCC Rokita od 2015 jest zaangażowana w Tajlandii, gdzie wspólnie z lokalnym partnerem utworzyła handlową spółkę IRPC PCC. Kolejnym krokiem była decyzja w roku 2016 o zakupie części udziałów spółki produkcyjnej IRPC Polyol. W 2017 roku spółka z Grupa PCC Rokita podpisała umowy ze spółkami Grupy Petronas, mające na celu rozpoczęcie przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcyjnej w Malezji.

Spółka od 2011 roku jest obecna na rynku Catalyst ze swoimi obligacjami. W 2016 roku PCC Rokita w przeprowadziła emisję obligacji w ramach IV już Programu Emisji Obligacji i pozyskała w ten sposób ponad 80 mln zł.

- Staramy się wykorzystywać wszystkie potencjalne możliwości biznesowe, zarówno w kraju, jak i za granicą - mówi Rafał Zdon. - Z drugiej jednak strony, pamiętając kryzys z lat 2008/2009, dbamy o bezpieczną strukturę finansowania, gdzie obligacje skierowane do indywidualnych emitentów stanowią bardzo ważny jej element. Jednocześnie cieszymy się bardzo dobrą współpracą z sektorem bankowym.

Spółka po raz pierwszy zaprezentowała skonsolidowane sprawozdania, zarówno finansowe, jak i z działalności, z uwzględnieniem podziału swojego biznesu na segmenty. Dzięki temu raport roczny za 2016 zawiera więcej szczegółowych informacji o bieżącej działalności, jak i planach rozwojowych Grupy PCC Rokita.

- Wyszliśmy naprzeciw sugestiom inwestorów - mówi Wiesław Klimkowski. - Na potrzeby prezentacyjne podzieliśmy naszą działalność na pięć segmentów i istotnie zwiększyliśmy transparentność prezentowanych informacji w naszym sprawozdaniu zarządu i sprawozdaniu finansowym.

Czytaj więcej:
Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1100 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4