Wyniki Synthosu okiem prezesa spółki

Wyniki Synthosu okiem prezesa… Grupa Synthos opublikowała raport finansowy za 2016 rok. Z dokumentu wynika, że w ubiegłym roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Synthos SA osiągnęły wartość 4755 mln zł (2015: 4058 mln zł, wzrost o 17,2 proc.), zysk na działalności operacyjnej wyniósł 451 mln zł (2015: 450 mln zł), EBITDA - 662 mln zł (2015: 617 mln zł, wzrost o 7,3 proc.), zaś zysk netto - 256 mln zł (2015: 426 mln zł, spadek o 39,9 proc.).

"Grupa Synthos, skonfrontowana z trudnym otoczeniem rynkowym, a przez blisko 10 miesięcy działająca w warunkach nadzwyczajnych, spowodowanych brakiem dostaw z instalacji pirolizy w Litvinovie, osiągnęła wyniki finansowe na poziomie nie odbiegającym zasadniczo od lat poprzednich" - skomentował wyniki finansowe w liście skierowanym do akcjonariuszy Zbigniew Warmuz, prezes spółki.

Jak zauważa szef Synthosu, rok 2016 cechowała przeciętna koniunktura w światowym przemyśle petrochemicznym, z wyjątkiem ostatnich tygodni roku, kiedy to zanotowano dynamiczny wzrost cen surowców i produktów petrochemicznych. Również negatywnym czynnikiem oddziałującym na wyniki grupy w 2016 roku był słaby popyt na materiały izolacyjne oraz dyspersje w branży budowlanej. Pozytywnie natomiast oddziaływała dobra koniunktura w europejskim przemyśle motoryzacyjnym.

"W 2016 roku Synthos SA konsekwentnie realizował długoterminową strategię umacniania pozycji rynkowej i tworzenia nowoczesnego, zapewniającego wysoką rentowność portfela produktów" - podkreśla Warmuz. Istotnym wydarzeniem było zawarcie przez Synthos SA z podmiotami grupy Michelin jako licencjodawcami, porozumienia umożliwiającego zwiększenie zdolności produkcyjnych w czeskich zakładach grupy Synthos kauczuku Nd BR z 80 tys. do 132 tys. ton/rok.

Prezes spółki podkreślił znacznie ubiegłego roku dla segmentu tworzyw styrenowych Synthosu. W maju 2016 roku spółka zawarła umowę zakupu segmentu biznesowego EPS należącego do INEOS. Transakcja została z powodzeniem sfinalizowana 31 sierpnia 2016. Tym samym oświęcimska spółka chemiczna stała się europejskim liderem rynku polistyrenu spienialnego (EPS) oferującą wysokiej jakości produkty dla przemysłu budowlanego i opakowaniowego. Poszerzanie portfela produktów i zwiększenie mocy produkcyjnych sprawiły, że Synthos umocnił swoją pozycję znaczącego gracza na rynku chemicznym nie tylko w Europie, ale i na świecie. W ramach zakupu INEOS Styrenics, Synthos SA przejął trzy zakłady produkcyjne, z których dwa znajdują się w północnej Francji (Wingles i Ribécourt) a trzeci w Holandii (Breda). Łączna zdolność produkcyjna przejętych zakładów wynosi 310 tys. ton/rok. Dodatkowo w Bredzie funkcjonuje nowoczesne centrum technologiczne, w skład którego wchodzą specjalistyczne laboratorium badawcze oraz zakłady pilotażowe, w których testowane są innowacyjne produkty wdrażane przez spółkę.

Prezes Synthosu zauważa, że długofalowa strategia Synthos SA zakłada także sukcesywne budowanie wartości rynkowej biznesu dyspersji i klejów. Segment dyspersji i klejów jest trzecim rozwijanym obecnie obszarem działalności. W 2016 roku w wyniku optymalizacji portfela produktowego oraz postępującej ilościowej maksymalizacji sprzedaży spółka w istotny sposób zwiększyła swój udział w polskim rynku klejów do drewna i klejów dla przemysłu papierniczego.

Czytaj więcej:
Produkcja kauczuków syntetycznych, płyt XPS
 

Produkcja kauczuków syntetycznych, płyt XPS, EPS, PS, klejów i dyspersji

Polska
Nowicki
Nowicki
*.236.81.168

Wysłany: 2017-04-23 16:36:41

Perspektywy Synthos są bardzo duże. Przejęcia, ostatnie inwestycje - wszystko razem pozwala sądzić, że rozwój firmy idzie w dobrym kierunku. Ciekawy jestem co wyniknie ze współpracy z firmą zajmującą się drukiem 3D. Możliwe, że Synthos zacznie produkować materiały dla tego rynku, który jest bardzo dynamiczny i cały czas mocno się rozwija.