Wyniki finansowe PKN Orlen w II kwartale 2017 roku

W segmencie downstream w II kwartale 2017 odnotowano wzrost rezultatu EBITDA wg LIFO o 259 mln zł (r/r), do poziomu 2,55 mld zł. W tym okresie osiągnięto wzrost przerobu o 10% (r/r), głównie w efekcie uruchomienia po awaryjnym postoju instalacji FKK i Steam Cracker w Unipetrol w IV kwartale ubiegłego roku, a także wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 10% (r/r), w tym oleju napędowego o 11%, benzyny o 4%, olefin o 8%, poliolefin o 122% oraz nawozów o 12%. Dodatni wpływ netto zmian czynników makroekonomicznych, takich jak wzrost marż na średnich i ciężkich destylatach, olefinach, PTA, aromatach i PVC ograniczony został przez niższy dyferencjał Brent/Ural oraz niższe marże na poliolefinach i nawozach.

- Skutecznie wykorzystujemy dobrą koniunkturę, co szczególnie wyraźnie widać w wynikach sprzedaży paliw czy produktów petrochemicznych. Niezależnie od wciąż sprzyjającego otoczenia i pozytywnych efektów regulacji rządowych ograniczających szarą strefę, nie zapominamy o działaniach rozwojowych, konsekwentnie rozszerzając ofertę detaliczną, czy inwestując w nowoczesne aktywa petrochemiczne. Koncentrujemy się na ciągłym wzmacnianiu pozycji Spółki i w dłuższej perspektywie uniezależnianiu jej wyników od dynamiki sytuacji makroekonomicznej - powiedział Mirosław Kochalski, Wiceprezes Zarządu PKN Orlen.

Realizacja założeń strategicznych Koncernu w obszarze energetycznym przyniosła efekt w postaci uruchomienia nowoczesnego bloku parowo-gazowego we Włocławku. Elektrociepłownia wytwarza już energię elektryczną i cieplną na potrzeby m.in. Anwilu oraz cieplną dla całego kompleksu przemysłowego we Włocławku, którego jest integralną częścią. Pozostała energia elektryczna jest kierowana do Krajowego Systemu Energetycznego. W Płocku prace przy budowie drugiego bloku trwają zgodnie z harmonogramem, w II kwartale po raz pierwszy podano napięcie z linii 400kV. Obecnie trwają próby elektroenergetyczne bloku, którego oddanie planowane jest na IV kwartał.

W II kwartale 2017 roku poziom średniego wydobycia Koncernu wzrósł o 17% (r/r), co przełożyło się na wynik EBITDA wg LIFO w kwocie 82 mln zł. Rezultat ten został osiągnięty przy wzroście średniego wydobycia w Kanadzie o 2,3 tys. boe/d i niższym średnim wydobyciu w Polsce o (-) 0,1 tys. boe/d, a także pozytywnym wpływie otoczenia makroekonomicznego, dzięki wzrostowi cen ropy i gazu (r/r). Na polskich aktywach prowadzono akwizycję i analizę danych sejsmicznych, zakończono także wiercenie otworu poszukiwawczego na obszarze Płotki, na którym testy produkcyjne potwierdziły parametry gazu kwalifikujące do komercyjnego wykorzystania. Kontynuowano też prace przygotowawcze dla kolejnych otworów i akwizycji danych sejsmicznych. W Kanadzie zakończono m.in. prace związane z budową infrastruktury do oczyszczania gazu zasiarczonego. W rejonie Ferrier trwają prace związane z budową rurociągu do sprzedaży węglowodorów ciekłych. Koncern dysponuje obecnie łącznymi zasobami ropy gazu (2P) na poziomie 114 mln boe, w tym 11 mln boe w Polsce i 103 mln boe w Kanadzie.

W minionym kwartale Koncern utrzymywał stabilne fundamenty finansowe, redukując dźwignię finansową do poziomu 3,7% oraz zadłużenie netto o 2,5 mld zł (kw/kw) w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej 3,5 mld zł, pomniejszonych m.in. o wydatki inwestycyjne. W tym okresie dokonano również wykupu obligacji detalicznych serii A i B, w wysokości 400 mln PLN, natomiast w lipcu br. Koncern uzyskał zgodę KNF na emisję w kilku seriach kolejnych obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych. Cały program otrzymał wysoki tymczasowy rating od Fitch Ratings na poziomie A(pol)(EXP).

Źródło: PKN Orlen


brak
 

Największy koncern petrochemiczny w Polsce.

Polska