Wypełniacze kredowe w przetwórstwie tworzyw sztucznych


Jeszcze jedną zaletą jest fakt, że stosowanie wypełniaczy umożliwia zredukowanie czasu przeznaczonego na czyszczenie maszyn. Używanie kredy w miejsce wypełniacza wiąże się bowiem z ryzykiem częstego zapychania się maszyn, co oczywiście wpływa na cały proces produkcji. Mieszanie kredy w proszku jest zdecydowanie bardziej czasochłonne w porównaniu do wypełniaczy kredowych w granulacie. Istotne jest również to, że wypełniacze kredowe poprawiają udarność. Wybierając odpowiedni wypełniacz warto jednak zapoznać się z twardością kredy. Im jest ona większa, tym mocniejszemu ścieraniu się ulegają elementy maszyn.

Czym cechują się przykładowe wypełniacze na bazie węglanu wapnia CaCO3. Przedstawimy produkty, które oferują Zakłady Przetwórczych Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice oraz firma Exfolmo.

Pierwsza z firm może zaproponować m.in. wypełniacze węglanowe, które swoim zastosowaniem obejmują m.in. tworzywa sztuczne twarde, wytłaczane, a także opakowania typu big-bag oraz worki papierowe. Jej produkt to naturalny węglan wapnia, bezpostaciowy, selekcjonowany, modyfikowany powierzchniowo, o dużej czystości i głębokim rozdrobnieniu. W wyniku modyfikacji powierzchniowej udało się tu uzyskać hydrofobowość cząstek, podwyższenie stabilności chemicznej i mieszalność z mediami organicznymi.

Jeśli chodzi natomiast o portfolio produktowe Exfolmo, to spółka może zaoferować wypełniacze z rodziny FILOLEN. Zawierają one mikro cząsteczkowy mineralny węglan wapnia zdyspergowany w nośniku PE lub PP. Wypełniacze mają postać granulatów na nośniku PP hopolimerze lub LDPE, o zawartości kredy od 75 do 80 proc.

Są używane w zastosowaniach związanych z takimi produktami i technologiami jak: taśmy tkane z PP, taśmy z PP, sznurki z PP, rozdmuch folii LDPE, folia kurczliwa, folia HDPE, rozdmuch folii HDPE, wtrysk PP, rozdmuch HDPE, wytłaczanie, worki z polipropylenu, big-bagi. Zwiększają wspomnianą wydajność maszyn i posiadają własności antyblockingowe.

Po FILOLEN greckiej firmy Chrostiki, dystrybuowany w Polsce przez Exfolmo, szczególnie warto sięgać w przypadku produkcji szerokiej gamy folii LDPE. Dodatek wypełniacza poprawia bowiem krycie folii przez co minimalizuje koszt barwienia. Nawet 10 proc. usprawnia wydajność wytłaczarki oraz cechuje się podatnością na przyjmowanie farby drukarskiej i podatnością na zgrzewanie folii. Zwiększa również współczynnik tarcia. Może być używany do wtrysku i rozdmuchu polietylenu w celu zwiększenia sztywności i gęstości wyrobów finalnych. Dodatek wypełniacza kredowego na bazie PP do wtrysku PP redukuje lub eliminuje też wypaczanie się produktów końcowych oraz zmniejsza cykl wytłaczania w związku z szybszym chłodzeniem.


Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska