Wypełniacze kredowe w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Wypełniacze kredowe (węglanowe) odgrywają znaczną rolę w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Sięga się po nie m.in. przy procesach związanych z przetwórstwem m.in. polietylenu i polipropylenu. Pomagają one zmniejszyć koszty produkcji w przetwórstwie tworzyw sztucznych, co dla wielu wytwórców ma niebagatelne znaczenie. Przedstawiamy najważniejsze zalety związane z korzystaniem z wypełniaczy oraz krótkie omówienie oferty, z którą można się spotkać na krajowym rynku.

Wyróżnia się kilka podstawowych rodzajów wypełniaczy, biorąc pod uwagę podział oparty o stopień ich rozdrobnienia. Mogą to być wypełniacze drobnoziarniste do 10 mikronów, średnioziarniste 10-50 mikronów oraz gruboziarniste do 250 mikronów. Wypełniacze kredowe na bazie węglanu wapnia CaCO3 stanowią pewnego rodzaju alternatywę dla drogich granulatów PE, PP i PS.

Jeśli chodzi o działających na naszym rynku producentów lud dystrybutorów wypełniaczy kredowych, to do największych należy bez wątpienia firma Exfolmo, mająca w ofercie produkty greckiej spółki Chrostiki oraz Krakchemia, na której portfolio składają się wypełniacze francuskiej firmy MPR Polymers do wszystkich rodzajów tworzyw: LDPE, LLDPE, MDPE, HDPE, PP i PS. Niedawno nawet Krakchemia zorganizowała specjalną konferencję poświęconą wypełniaczom kredowym i ich zastosowaniu w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Mówiąc natomiast o producentach szeroko pojętych wypełniaczy, to wymienić należy m.in. Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych Piotrowice, lidera na polskim rynku producentów wypełniaczy mineralnych oraz Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych, które prowadzą produkcję wypełniaczy dolomitowych w oparciu o własne złoże. Wypełniacze węglanowe pochodzenia polskiego z własnej kopalni OMD Nowy Waliszów oraz z kopalni na Podlasiu i w Kotlinie Kłodzkiej pozyskuje także polska część międzynarodowego koncernu Omya. Jej wypełniacze z kredy mają małą ścieralność oraz dobry współczynnik pochłaniania i dobre krycie. Jednak poziom jasności jest poniżej 86 proc.

Dlaczego w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych sięga się po wypełniacze?

Przede wszystkim pomagają one w obniżeniu kosztów produkcji. Dzieje się tak, gdyż są tańsze od surowców takich jak polipropylen i polietylen. Można je również stosować w wielu przypadkach związanych z koniecznością barwienia na biało.

Nie mniej ważny jest też fakt, że pomagają w zwiększeniu wydajności pracy wytłaczarki. Ponieważ kreda jest już zdyspergowana w tworzywie, więc czas mieszania jest krótszy. Dyspergator jest to substancja ułatwiająca rozdrobnienie cząstek ciała stałego w cieczy.


Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie
 

Handel hurtowy artykułami chemicznymi - granulaty, tworzywa konstrukcyjne, koncentraty barwiące, folie

Polska