Wyroby gumowe przeznaczone do kontaktu z żywnością: charakterystyka surowców, metody badań (cz. 1)

 • PN-C-84070:1973 (norma wycofana) Kreda techniczna.
 • PN-EN ISO 21587-3:2010 Analiza chemiczna wyrobów ogniotrwałych glinokrzemianowych (alternatywa dla metody rentgenowskiej analizy fluoroscencyjnej) - Część 3: Metody atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie i absorpcyjnej spektrometrii atomowej; opisano atomową spektrometrię absorbcyjną (ICP/AE) i atomową spektrometrię emisyjną z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-AE) dla metod analizy chemicznej glinokrzemianowych wyrobów ogniotrwałych i surowców; przedstawiono sposób oznaczania zawartości: krzemionki, żelaza, tlenku tytanu, tlenku manganu, tlenku wapnia, tlenku magnezu, tlenku sodu, tlenku potasu, tlenku chromu, tlenku cyrkonu i tlenku fosforu.

Plastyfikatory

 • PN-C-89401:1988 (norma wycofana) Plastyfikatory - Metody badań; przedstawiono 16 metod badania chemicznych, fizykochemicznych i elektrycznych własności plastyfikatorów stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Środki pomocnicze

 • BN-79/6060-19 Przyspieszacze wulkanizacji - Metody badań; oznaczanie temperatury topnienia, odsiewu, zawartości: części lotnych, popiołu, substancji nierozpuszczalnych w kwasie solnym, żelaza, miedzi, manganu.
 • ASTM-D5443-14(2018) Standard Test Method for Paraffin, Naphthene, and Aromatic Hydrocarbon Type Analysis in Petroleum Distillates Through 200°C by Multi-Dimensional Gas Chromatography.

Tlenek cynku

 • PN-C-81015:1988 (norma wycofana) Biel cynkowa; ustalono wymagania ogólne i fizykochemiczne oraz metody badań, które należy zastosować w celu sprawdzenia zgodności produktu z wymaganiami normy.

Siarka

 • PN-C-84084:1981 (norma wycofana) Siarka - pobieranie próbek i metody badań.

Jak zapewne czytelnicy zauważą, wiele z wymienionych standardów to normy branżowe (jeszcze z ubiegłego stulecia) lub normy wycofane. Należy podkreślić, że w systemie normalizacji dobrowolnej wycofanie normy zdezaktualizowanej nie musi wiązać się z przyjęciem nowego dokumentu. Norma przestarzała nie staje się normą zakazaną, gdyż zawarte w niej rozwiązania nie są błędne, a jedynie mniej nowoczesne. Jeśli kontrakt między dostawcą a odbiorcą zawiera odesłanie do normy wycofanej za zgodą zainteresowanych stron, to nie ma przeszkód, aby zastosować taką normę.

W odniesieniu do wyrobów gumowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością można zetknąć się z krajowymi normami:

 • PN-C-04241:1981 (norma wycofana) Guma - Badanie substancji toksycznych i badania sensoryczne - Metody podstawowe; przedmiotem normy są chemiczne i sensoryczne metody badania gumy mające na celu ocenę jej przydatności pod względem wymagań higienicznych do stosowania w kontakcie z żywnością.
 • PN-C-04228-02:1978 (norma wycofana) Ogólne metody badań wyrobów gumowych stosowanych w lecznictwie - Badania chemiczne i fizykochemiczne; przedmiotem normy są chemiczne i fizykochemiczne metody badań wyrobów gumowych stosowanych w lecznictwie w kontakcie z żywym ustrojem oraz lekami.

oraz normami europejskimi:

 • PN-EN 1400+A2:2018-12 Artykuły dla dzieci - Smoczki do uspokajania dla niemowląt i małych dzieci - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań; w niniejszej normie określono wymagania bezpieczeństwa w odniesieniu do materiałów, konstrukcji, właściwości użytkowych, opakowania oraz informacji o produkcie dla smoczków do uspokajania; ma ona również zastosowanie w przypadku produktów, które są podobne do smoczków do uspokajania lub pełnią taką samą funkcję jak smoczki do uspokajania.
 • PN-EN 14350:2020-12 Artykuły dla dzieci - Sprzęt do picia - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań; w niniejszym dokumencie określono wymagania bezpieczeństwa w odniesieniu do materiałów, konstrukcji, wykonania, opakowania oraz informacji o produkcie dla sprzętu do picia oznaczonego jako przeznaczony dla dzieci w wieku od 0 do 48 miesiąca życia, pojemników wielokrotnego użytku oraz akcesoriów do picia wielokrotnego użytku; pojemników jednorazowego użytku oraz akcesoriów do picia sprzedawanych z tymi pojemnikami; smoczków do karmienia jednorazowego użytku; smoczków do karmienia gotowych do użytku.
shutterstock-2039817248
Fot.: Shutterstock


Badania FCM według normy PN-C-04241:1981 obejmują analizę zapachu, smaku i opalescencji wyciągów wodnych otrzymywanych w temperaturze wrzenia oraz badanie zmian organoleptycznych płynnych substancji spożywczych lub roztworów modelowych stykających się z gumą, a także oznaczanie: chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), substancji szkodliwych migrujących z gumy do roztworów - cynku, baru, arsenu, siarczków, przyspieszaczy wulkanizacji i przeciwutleniaczy, jak również całkowitej zawartości cynku w wyrobach gumowych.

W dalszej części artykułu szczegółowo omówione zostaną najnowsze wytyczne dotyczące bezpieczeństwa artykułów gumowych w kontakcie z żywnością opracowane przez niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR), które są respektowane przez europejskich producentów.

Karol Niciński