Wyższa prognoza wyników na 2007 r. w ZCH Police

Zakłady Chemiczne Police podniosły prognozę zysku netto na 2007 r. o 114,5 proc. do 81 mln zł. Tymczasem w prognozie z 25 kwietnia spółka oczekiwała zysku w wysokości 38 mln zł. Informację o zmianach Police podały w dzisiejszym komunikacie. Jednocześnie spółka obniżyła prognozę przychodów o 1,8 proc., czyli do 1,74 mln zł.

Uchwalona przez zarząd Zakładów Chemicznych Police korekta w górę prognozy wyników finansowych na 2007 r. przewiduje, że spółka zrealizuje 1, 742 mln zł przychodów ze sprzedaży i ponad 81 mln zł zysku netto.

To znacząco więcej niż przewidywała poprzednia, opublikowana w kwietniowym raporcie bieżącym, prognoza wyników (1, 774 mln zł przychodów ze sprzedaży, zmiana o 1,8 proc. i 38 mln zł zysku netto - zmiana o 114,5 proc.).

Nowa prognoza jest efektem korzystnych tendencji rynkowych oraz uwzględnienia aktualne zaawansowanie realizacji planu finansowego.

Nowy szacunek wyników uwzględnia efekty wdrażanego od marca „Operacyjnego Programu Naprawczego na lata 2007-2009”. Ponadto nowy plan finansowy został sporządzony w oparciu o m. in. zaktualizowane ceny surowców, wolumen i ceny sprzedaży, plan kosztów oraz plan remontów.

Spółka przewiduje utrzymanie się w drugim półroczu występujących w pierwszych miesiącach roku korzystnych tendencji cenowych na rynku nawozów fosforowych i mocznika, szczególnie w eksporcie, wzrost rynkowych cen amoniaku do poziomu uzasadniającego wznowienie sprzedaży eksportowej (mniejszy wobec zakładanego w poprzedniej prognozie), a także nieznaczny spadek cen bieli tytanowej spowodowany presją podażową wiodących na rynku producentów.

Głównym czynnikiem kształtującym koszty własne sprzedanych wyrobów w drugim półroczu 2007 r. będzie poziom cen surowców i materiałów. Spółka zakończyła cykl negocjacji cen dostaw fosforytów i soli potasowej, a skutki zmian cen zostały ujęte w prognozie.

- "W odróżnieniu od założeń przyjętych poprzednio zakłada się utrzymanie stabilnych cen gazu ziemnego na poziomie obecnych warunków rynkowych. Koszty o charakterze administracyjnym będą kształtować się na stabilnym poziomie. Podjęto działania służące poprawie stanu technicznego majątku produkcyjnego i logistycznego" - czytamy w opublikowanym dokumencie.