Wzrosła sprzedaż Grupy Bayer

Wzrosła sprzedaż Grupy Bayer
Sprzedaż w Grupie Bayer osiągnęła w 2012 roku rekordowy dla firmy poziom 39,8 mld euro, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 8,8%.

Dobre wyniki osiągnięto między innymi w sektorze tworzyw sztucznych. Bayer MaterialScience odnotował wzrost sprzedaży w ubiegłym roku o 6,2% do poziomu 11,5 mld euro, przy czym najlepsze wyniki uzyskano poza Europą. Zysk EBIDTA dla Bayer MaterialScience wyniósł 1,2 mld euro i w porównaniu do poprzedniego roku wzrósł o 6,8%. Zmalał natomiast zysk netto ze względu na wyższe koszty surowców i energii. Bayer MaterialScience przewiduje, że w 2013 roku sprzedaż powinna wzrosnąć do poziomu 12 mld euro.

Wzrost sprzedaży nastąpił w segmencie poliuretanów - o 7,9%. Był on spowodowany zwiększeniem cen we wszystkich grupach produktów we wszystkich regionach. Odwrotnie w przypadku poliwęglanów, których sprzedaż spadła o 7,1% ze względu na obniżkę cen w związku z nowymi mocami produkcyjnymi na światowym rynku. W segmencie powłok, klejów i dodatków sprzedaż wzrosła o 3,5%.