Wzrost sektora chemicznego w UE

Wzrost sektora chemicznego…
Według najnowszych danych opublikowanych przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego Cefic (The European Chemical Industry Council), produkcja sektora chemicznego Unii Europejskiej znacznie wzrosła w tym roku, pozostając jednak nadal poniżej poziomu sprzed kryzysu.

W raporcie z 24 sierpnia br. Cefic informuje, że w pierwszej połowie 2017 roku produkcja substancji chemicznych w UE wzrosła o 3,1 procent w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wzrost ten odnotowano w większości podsektorów chemicznych, szczególnie w zakresie środków ochrony roślin, chemii nieorganicznej oraz polimerów.

Sprzedaż wewnętrzna na jednolitym rynku UE wzrosła o 15 procent (r/r) do poziomu 163,6 mld EUR, podczas gdy całkowita sprzedaż wzrosła o 8 procent i wyniosła 203,1 mld EUR w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2017 roku.

Cefic powołując się na badania prowadzone przez Komisje Europejską podał, że w drugim kwartale 2017 r., wykorzystanie mocy produkcyjnych w unijnym sektorze chemicznym wyniosło 84,1%, co oznacza ciągły wzrost już piąty kwartał z rzędu.

W wydanej przez monachijski instytut ifo publikacji „ifo World Economic Survey (WES) for the 3rd Quarter 2017” eksperci ocenili obecną sytuację gospodarczą zdecydowanie bardziej pozytywnie niż w kwietniu br., ale nieco mniej optymistycznie spoglądają na nadchodzące miesiące. Oczekuje się, że w drugiej połowie 2017 r. gospodarka światowa w dalszym ciągu będzie się rozwijać w nieco wolniejszym tempie.

Klimat gospodarczy przede wszystkim poprawił się nieco w krajach rozwiniętych, a zwłaszcza w strefie euro. Ogółem w krajach rozwiniętych sytuacja gospodarcza w tym kwartale była lepsza niż trzy miesiące temu.

ifo World Economic Climate Survey


Europejska Rada Przemysłu Chemicznego to organizacja mająca siedzibę w Brukseli. Cefic zrzesza 29 tysięcy europejskich przedsiębiorstw z branży chemicznej, zatrudniających ok. 1,3 miliona osób, co stanowi ok. 30% całej branży chemicznej.

Od początku swojego istnienia (1972), Cefic stała się jedną z największych i najefektywniejszych sieci rzeczniczych wśród organizacji handlowo-przemysłowych działających w Europie i na świecie. W poszczególnych grupach eksperckich Cefic działa ponad 4000 specjalistów z wielu dziedzin przemysłu. Cefic współpracuje blisko ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią oraz innymi krajami, w których rozwinięty jest przemysł chemiczny, w ramach m. in. Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Chemicznych (ICCA).

Misją Cefic jest wspomaganie działań oraz sposobu postrzegania europejskiego przemysłu chemicznego poprzez inicjatywy poświęcone zdrowiu, bezpieczeństwu i ochronie środowiska naturalnego oraz poprzez rozwiązywanie globalnych wyzwań. Organizacja ta zapewnia także konkurencyjność w ramach branży chemicznej, przyczyniając się do kształtowania pożytecznych praktyk unijnych.

Jacek Leszczyński
Źródło: Cefic, CESifo Group Munich