Yili China inwestuje w dwie linie Sidel do pakowania butelek PET

Sprawdzony partner w zakresie linii do aseptycznego pakowania opakowań PET

Firma Yili nabyła w ciągu roku dwie kompletne linie do aseptycznego pakowania opakowań PET, wśród których znalazły się urządzenia firm Sidel oraz Tetra Pak Processing Systems. Dzięki temu każdy element linii był związany z jednym dostawcą, od opracowania rozwiązania dla procesu, aż po ocenę opakowań PET. Podobnie sytuacja wyglądała z każdym krokiem procesu - od określenia zapotrzebowania na urządzenia, przez ich dostawę, aż po szybkie zwiększanie wydajności produkcji. Dostarczone linie produkcyjne oferują możliwości szybkiej produkcji, dzięki czemu stanowią odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie rynku chińskiego na płynne produkty mleczarskie w formie gotowej do spożycia. Jednocześnie oferują one firmie Yili możliwość odejścia od tradycyjnej technologii sterylizacji butelek na mokro, wykorzystywanej do tej pory w zakładach produkcyjnych firmy, na rzecz kompleksowego, aseptycznego rozwiązania rozdmuchującego, napełniającego i zakręcającego firmy Sidel, wyposażonego w technologie sterylizacji preform oraz zakrętek na sucho. Czynnik ten był dla czołowego producenta płynnych produktów mleczarskich kolejną korzyścią, która wpłynęła na wybór rozwiązań firmy Sidel.

Tradycyjne rozwiązania aseptyczne wykorzystują kwas nadoctowy, który wymaga płukania butelek środkami chemicznymi lub gorącą wodą, natomiast rozwiązanie Sidel Aseptic Combi Predis sterylizuje preformy poprzez wstrzyknięcie do nich pary nadtlenku wodoru (H2O2) bezpośrednio przed etapem podgrzewania preformy w piecu. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoliło firmie Yili na zmniejszenie ilości odpadów i zużywanych zasobów, co z kolei umożliwia czerpanie korzyści z bardziej konkurencyjnych i efektywnych kosztowo rozwiązań. Dzięki temu, że w procesie sterylizacji preform nie jest wykorzystywana woda ani duże ilości środków chemicznych, nowe rozwiązanie stanowi także ważny krok do zmniejszenia wpływu produkcji na środowisko, co stanowi niezwykle ważne i jedno z najtrudniejszych wyzwań stojących dziś przed producentami. Poza zwiększonym poziomem zrównoważenia produkcji, nowe rozwiązanie oferuje wysoką wydajność, a jednocześnie zapewnia możliwość obniżenia wagi opakowań - brak konieczności stosowania wody do płukania butelek, jak to miało miejsce w tradycyjnym procesie ich wytwarzania, skutkuje brakiem wymagań dotyczących odporności na wysokie temperatury.

Opracowane w celu dostosowania produkcji do przyszłych wymagań

Z racji tego, że firma Yili planuje dywersyfikację swojego portfolio produktowego poprzez dodanie nowych produktów o większej wartości dodanej w celu rozszerzenia swojej działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, potrzebna była wszechstronna linia produkcyjna, pozwalająca na obsługę zróżnicowanych receptur produktów. Dlatego urządzenia Sidel Aseptic Combi Predis, stanowiące jeden z elementów kompletnych linii produkcyjnych, zostały wyposażone w specjalne zawory dozujące o szerszej średnicy, a także regulację pozwalającą na dopasowanie prędkości - dzięki temu firma jest przygotowana na przyszłe wymagania rynku. Aby sprostać rosnącym wymaganiom konsumentów, firma Yili zainwestowała ostatnio w trzy nowe dodatkowe linie aseptyczne obejmujące rozwiązania Sidel Aseptic Combi Predis w celu zwiększenia mocy produkcyjnych.

Źródło: Sidel

brak
 

Maszyny pakujące

Switzerland