ZAK wykorzysta węgiel jako paliwo

ZAK wykorzysta węgiel jako paliwo
Zakłady Azotowe Kędzierzyn wybudują nową elektrociepłownię.

Zarząd spółki poinformował o przyjęciu rekomendacji o budowie nowej elektrociepłowni obejmującej układ szczytowo – rezerwowy w oparciu o gaz ziemny, kocioł parowy w oparciu o węgiel kamienny oraz turbozespół upustowo - kondensacyjny. Decyzja uwzględniać ma istotne uwarunkowania w otoczeniu spółki oraz optymalny wybór paliwa.

- Wykorzystanie węgla jako paliwa dla nowej elektrociepłowni opiera się głównie na wskaźnikach ekonomicznych i zasadności biznesowej, jak również kwestii logistyki. Koszt węgla jest niższy niż koszt gazu, dodatkowo spółka posiada infrastrukturę kolejową, co definiuje efektywną i nieograniczoną w mocach logistykę. Potencjał ilościowy w górnictwie pozwala zakładać bezpieczeństwo przyszłościowego pokrywania zapotrzebowania ZAK na ten surowiec – mówi Adam Leszkiewicz, prezes zarządu ZAK. - Analizując wahania cen węgla na rynkach światowych, notujemy względną stabilizację cenową. Dodatkowo, opłaty za emisję CO2 oscylują na racjonalnym poziomie, nie wpływając znacząco na koszty wytwarzania ciepła. Istniejąca infrastruktura dla gazu ziemnego pozwoli na zwiększony pobór gazu i wykorzystanie tego surowca w nowym układzie szczytowo – rezerwowym.

Projekt elektrociepłowni w ZAK będzie realizowany etapowo. Uruchomienie obiektów objętych zakresem inwestycji, której koszt szacowany jest na poziomie 300 mln, zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2016 r. Po 2016 roku możliwe będzie powiększenie mocy wytwórczych w oparciu o węgiel lub gaz ziemny.

Czytaj więcej: Inwestycje 716

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy
 

Plastyfikatory do tworzyw sztucznych (Oxoviflex®, Oxoplast®), alkohole OXO, aldehydy

Polska, 47-220 Kędzierzyn Koźle, Mostowa 30A