ZTS Erg Ząbkowice sprzedał Flexokolor Chińczykom

Zarząd Zakładów Tworzyw Sztucznych Ząbkowice - Erg sprzedał udziały w swojej spółce zależnej Flexokolor Chińczykom. Flexokolor notował straty, a jego sprzedaż ma poprawić przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ZTS Ząbkowice-ERG.

ZTS Ząbkowice - ERG dysponował 85 proc. udziałów w firmie Flexokolor, która specjalizuje się w produkcji opakowań z nadrukiem wielobarwnym do ośmiu kolorów na bazie folii polietylenowych, polipropylenowych, materiałów skrętnych, papierów. Wytwarza także laminaty, woreczki, reklamówki. Niedawno dokonała dwóch interesujących inwestycji: zwiększyła gamę swoich usług o laminowanie bezrozpuszczalnikowe oraz wzbogaciła swój park maszynowy o laminarkę firmy Bonardi o szerokości wstęgi 1000 mm.

Mimo tego od kilkunastu miesięcy Flexokolor nie potrafi wyjść na finansową prostą. Już 2006 r. spółka zamknęła stratą w wysokości 1,1 mln zł. Na koniec trzeciego kwartału ubiegłego roku jej strata wyniosła już 1,32 mln zł. Władze ZTS Erg - Ząbkowice jasno przyznawały, że Flexokolor nie był w stanie sprostać oczekiwaniom właścicieli. Przychody ze sprzedaży nie pokrywały bowiem kosztów stałych, do których dochodziły jeszcze koszty finansowe.

Ratunkiem okazało się zbycie udziałów. Nabył je Cheng Fu, obywatel Chin. Na mocy zawartej umowy Erg - Ząbkowice sprzedał 2380 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy. Stanowiły one 85 proc. udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Udziały zostały sprzedane po cenie 50 tys. zł.

Czytaj więcej: Przejęcia 183 Rynek 831

brak
 

Jesteśmy specjalistami w produkcji na szeroką skalę nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych

Polska