Zakończyła się IV edycja Kongresu "Polska Chemia"

Zakończyła się IV edycja Kongresu…
Zakończyła się IV edycja Kongresu „Polska Chemia”. W dniach 7 - 8 czerwca gotycki Toruń gościł ponad 400 uczestników tego najważniejszego, dla polskiego sektora chemicznego w Polsce, wydarzenia. Organizatorem kongresu jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) - organizacja reprezentująca branżę chemiczną, skupiająca największych producentów chemikaliów, przedsiębiorstwa sektora petrochemicznego i rafineryjnego, firmy dystrybucyjne oraz wiele innych.

- Pozycja Kongresu jako wiodącego wydarzenia branży chemicznej w regionie Europy Centralnej to zasługa zgromadzonych prelegentów i gości: managerów i ekspertów z najważniejszych firm i instytucji nie tylko z Polski, ale i świata - podkreślił otwierający konferencję dr inż. Tomasz Zieliński, prezes PIPC. W trakcie swojego wystąpienia prezes Zieliński zaprezentował uczestnikom Kongresu Raport „Przemysł chemiczny w Polsce - pozycja, wyzwania i perspektywy”, który powstał w ramach Kampanii „Polska Chemia” - autorskiego projektu PIPC, którego celem jest umocnienie pozytywnego wizerunku branży chemicznej. W sesji otwierającej udział wzięli również: Wojciech Jasiński - Prezes Zarządu PKN Orlen S.A.,poseł na Sejm RP Piotr Cieśliński - Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego ds. Przemysłu Chemicznego oraz dr Alicja Adamczak - Prezes Urzędu Patentowego.

Tomasz Zieliński

dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes PIPC

Organizatorzy zorganizowali 11 sesji plenarnych dotyczących szeregu zagadnień szeroko związanych z przemysłem chemicznym oraz dwie debaty strategiczne. Podczas pierwszej z nich, zatytułowanej „Polska Chemia w czasach globalizacji: pozycja, perspektywy i wyzwania” udział wzięli: Piotr Chełmiński - Członek Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki PKN Orlen S.A., dr Mateusz Aleksander Bonca - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Grupie Lotos S.A., dr inż. Igor Korczagin - Dyrektor ds. Badań i Rozwoju PCC Rokita S.A., dr Józef Rojek - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Zbigniew Warmuz - Prezes Zarządu Synthos S.A.

Podczas drugiej debaty strategicznej „Innowacje. Przemysł Chemiczny w epoce Industry 4.0” głos zabierali: prof. dr hab. inż. Janusz Igras - Z-ca Dyrektora ds. Naukowych, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, dr inż. Igor Korczagin - Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, PCC Rokita S.A., Piotr Pietrzak - CTO, IBM Polska Sp. z o.o., Marcelina Wojciechowska - p.o. Dyrektor Wydziału Badań i Rozwoju Nowych Technologii PKN ORLEN oraz Marek Jagieła – Dyrektor ds. Rozwoju, BASF Polska sp.z o.o.

Marcelina Wojciechowska

II Debata Strategiczna: Innowacje. Przemysł Chemiczny w epoce Industry 4.0. Głos zabiera Marcelina Wojciechowska - p. o. Dyrektor Wydziału Badań i Rozwoju Nowych Technologii PKN ORLEN

Roboczą część konferencji rozpoczęła prezentacja inaugurująca pierwszą sesję „Perspektywy rozwoju sektora chemicznego w Polsce Europie i na świecie.” Autorką prelekcji „Petrochemical industry In Europe - competitveness, perspectives, challlenges” jest Dorothee Arns - dyrektor zarządzający Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC w sektorze petrochemii i dodatków do tworzyw sztucznych.Jola M. Jola M.
*.190.16.141

Wysłany: 2017-06-13 14:11:20

Opisaliście program wydarzenia i zero konkretów o czym był ten kongres. Tyle to sama wiedziałam patrząc na agendę.

Jacek_l
Jacek_l

Wysłany: 2017-06-13 15:32:32

Szanowna Pani, chyba jednak kilka słów więcej na temat Kongresu tam się pojawiło :)

Oczywiście, że ideałem byłoby gdyby natychmiast po Kongresie czytelnicy uzyskali pełnię wiedzy o wszystkich sprawach, które zostały tam poruszone. Organizatorzy zadbali jednak o tak bogaty program obfitujący w wiele ciekawych, inspirujących i wartościowych wypowiedzi przedstawicieli polskiego przemysłu, że nie tylko my ale i pozostali dziennikarze obecni na Kongresie będą przez najbliższy okres mieli wiele pracy. Konwencja Kongresu oparta na debatach, z jednej strony w sposób wybitny podniosła i rangę i atrakcyjność tego wydarzenia, z drugiej wszakże dostarczyła olbrzymią ilość materiału do opracowania redakcyjnego.

Proszę zatem o odrobinę cierpliwości.

Pozdrawiam

Jacek Leszczyński