Zarząd Azotów powołany na nową kadencję

Zarząd Azotów powołany na nową kadencję
9 stycznia rada nadzorcza Grupy Azoty zdecydowała o powołaniu zarządu spółki na nową, dziesiątą kadencję. W skład zarządu wchodzić będą: prezes, Paweł Jarczewski, oraz wiceprezesi - Krzysztof Jałosiński, Marek Kapłucha, Marian Rybak, Andrzej Skolmowski oraz Witold Szczypiński. Uchwała rady nadzorczej wejdzie w życie 20 lutego br.

Wraz z rozpoczęciem dziesiątej kadencji zarządu spółki wygaśnie mandat Artura Kopcia, członka zarządu wybranego z ramienia pracowników. Dlatego też rada nadzorcza spółki zdecydowała o uruchomieniu procedury wyboru członka zarządu z ramienia pracowników na nową wspólną kadencję.

Ponadto na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zarząd zgłosi wniosek dotyczący zmiany statutu spółki w zakresie zwiększenia składu osobowego zarządu spółki. Jego celem jest wprowadzenie modelu zarządzania, zgodnie z którym każda z wiodących spółek winna mieć reprezentanta w Zarządzie Grupy Azoty. Ta zmiana pozwoli na zapewnienie reprezentatywności w zarządzie kluczowych podmiotów wchodzących w jej skład i stanowiących w istotny sposób o jej potencjale - dotyczy to w szczególności spółki Grupa Azoty ZAK SA. Zgodnie z komunikatem spółki, na ZWZ wniosek uzyska pozytywną opinię rady nadzorczej.


Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam,  półprodukty z tworzyw sztucznych
 

Tworzywa modyfikowane, poliamidy, kopolimery acetalowe oraz kaprolaktam, półprodukty z tworzyw sztucznych, nawozy mineralne, chemikalia

Polska, 33-101 Tarnów, E. Kwiatkowskiego 8