Zastosowanie tworzywa sztucznego Lexan HPM koncernu SABIC

Zastosowanie tworzywa sztucznego Lexan HPM koncernu SABIC
Używana w hemodializie pompa krwi firmy Renal Solutions Inc. wykonana z zaawansowanego, hemokompatybilnego tworzywa poliwęglanowego firmy SABIC Innovative Plastics pomaga zaspokoić potrzeby producentów nowych i nowatorskich urządzeń medycznych. Tworzywo HPM Lexan w opatentowanej pompie krwi Pulsar zapobiega powstawaniu na ścianach pompy skrzeplin, które mogłyby zakłócić działanie urządzenia.

Firmy Renal Solutions i SABIC Innovative Plastics od dawna ściśle współpracowały nad znalezieniem materiału, który spełni wymogi mechaniczne i fizyczne optymalnej hemodynamiki napełniania pompy, zapewniając przy tym dobrą biokompatybilność w kontakcie z krwią. Lepsze własności tworzywa HPM Lexan w porównaniu z tradycyjnym poliwęglanem powodują, że pompa Pulsar wykazuje mniejsze powinowactwo do płytek krwi i fibrynogenu, jak również obniżoną skłonność do aktywacji leukocytów i proteiny C3a, czego efektem jest mniejsze prawdopodobieństwo skrzeplin.

Pompa krwi Pulsar firmy Renal Solutions wykonana z tworzywa Lexan HMP

W przeciwieństwie do tradycyjnych pomp perystaltycznych (rolkowych), w przypadku których krew jest przetaczana przez dializator metodą wyporu, w każdej komorze pompy Pulsar znajduje się elastyczna membrana, na którą naprzemiennie przykłada się podciśnienie i nadciśnienie, skutkiem czego niższe jest ciśnienie w punkcie podłączenia podczas zamykania obwodu.

Konstrukcja pompy Pulsar ułatwia też proste przełączenie w tryb pracy z jedną igłą przez wybranie odpowiedniej opcji w graficznym interfejsie użytkownika, która to procedura w tradycyjnych pompach rolkowych jest trudna i kłopotliwa.

- SABIC Innovative Plastics bardzo intensywnie pracuje nad ofertą nowoczesnych materiałów na potrzeby medycyny, czego ilustracją jest współpraca z Renal Solutions - ocenia Clare Frissora, dyrektor ds. rynku medycznego w SABIC Innovative Plastics. - Dzięki naszemu dorobkowi na polu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz tradycji silnej więzi z klientem, SABIC Innovative Plastics zamierza pozostać w czołówce innowatorów w branży medycznej.


Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego
 

Szeroka paleta poliolefin - polietylen, polipropylen - przenaczonych zarówno do formowania wtryskowego jak również do wytłaczania, tworzywa konstrukcyjne

Polska