Zbliża się V Kongres „Polska Chemia”

Zbliża się V Kongres „Polska…
Prezesi największych spółek z branży chemicznej, przedstawiciele rządu i parlamentu oraz eksperci i przedsiębiorcy z sektora chemicznego spotkają się już 13 i 14 czerwca 2018 w Wieliczce podczas V Kongresu „Polska Chemia”. Uczestnicy będą dyskutować o przyszłości branży, rozwiązywaniu jej problemów i poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla całego środowiska.

Udział w debatach i panelach zapowiedzieli między innymi dr Wojciech Wardacki - Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Józef Węgrecki - Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN S.A, dr Mateusz Aleksander Bonca - Prezes Zarządu Grupy Lotos S.A, Katarzyna Byczkowska - Prezes Zarządu BASF Polska Sp. z o.o. oraz Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu, Anwil S.A.

Wśród panelistów znajdą się także prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń i podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza, Maciej Pyznar z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

- V Kongres Polskiej Chemii to wyjątkowa okazja do dyskusji na temat kluczowych wyzwań, które stoją przed polską branżą chemiczną - mówi Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomasz Zieliński.

Jak podkreśla, siłę tego sektora tworzą wspólnie wielcy i mali przedsiębiorcy, dla których Kongres jest miejscem wymiany doświadczeń, rozmów o perspektywach, zagrożeniach i szansach. Kongres będzie podzielony na osiem obszernych bloków tematycznych, obejmujących zagadnienia najważniejsze dla przyszłości sektora: globalne trendy w gospodarce, fuzje i przejęcia, inteligentny przemysł - inteligentna chemia, bezpieczeństwo i odpowiedzialny rozwój przemysłu chemicznego czy digitalizacja i big data. Uczestnicy obrad będą dyskutować między innymi o polskiej chemii w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju, o rewolucji technologicznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i strategii sektora w obliczu Gospodarki 4.0.

Źródło: PIPC