Zbliża się okrągły jubileusz BASF

Zbliża się okrągły jubileusz BASF
Choć centralne obchody uroczystości 150-lecia firmy BASF będą świętowane w Ludwigshafen dopiero 23 kwietnia 2015 roku, koncern poinformował już o całorocznych planach związanych z jubileuszem.

Przygotowaniem do celebracji okrągłej rocznicy największej firmy chemicznej świata jest zmiana sloganu wyznaczającego kierunek działań firmy. Dotychczasowe hasło: "The Chemical Company" (Spółka chemiczna) zostanie zamienione na "We create chemistry" (Tworzymy chemię), co zdaniem przedstawicieli spółki podkreśla rolę BASF w gospodarce, polegającą na współpracy i kreacji innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

- Od momentu ogłoszenia strategii, firma BASF coraz bardziej skupia się na oferowaniu klientom sfunkcjonalizowanych produktów i rozwiązań jako inteligentnych kombinacji związków opartych na chemii - powiedział dr Kurt Bock, prezes firmy. - Zatem to dobry czas, aby uczynić kolejny krok i zamienić "The Chemical Company" na "We create chemistry". Nowa deklaracja odnosi się nie tylko do nauki, ale również do chemii istniejącej pomiędzy ludźmi, co jest istotą firmy BASF i jej marki.

Wizerunkowy lifting BASF będzie obejmował wprowadzenie logo zawierającego nową deklarację - początkowo do promocji jubileuszu, zaś od 1 stycznia - także w innych celach. Pozostałe elementy wizerunku BASF, np. sześć firmowych kolorów, pozostaną bez zmian.

Zgodnie z przesłaniem: "Tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości", firma BASF zamierza łączyć ludzi i ich pomysły w procesie współtworzenia. W roku jubileuszowym firma chce się skupić na wspólnym poszukiwaniu rozwiązań dla globalnych wyzwań, związanych m.in. z rosnącą liczbą mieszkańców globu - w 2050 roku Ziemię będzie zamieszkiwać ponad 9 mld ludzi. Trzy główne tematy poruszane w roku jubileuszowym dotyczyć będą życia w miastach, inteligentnej energii i problemów żywnościowych.

Pierwsze z tych zagadnień wiąże się z szacunkami, wskazującymi, iż w 2050 roku w miastach będzie żyło 70 proc. światowej populacji, co wiąże się z takimi wyzwaniami, jak zapewnienie dostępu do wody bieżącej, poprawa sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, jak również dostępność oszczędnych środków transportu oraz mieszkań.

Ważnym problemem jest wzrost światowego zapotrzebowania na energię. Według BASF przyszłość wymaga wytwarzania niedrogiej energii z czystych i odnawialnych zasobów, takich jak wiatr i słońce, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy sposobów przesyłu i magazynowania energii.

Rosnąca liczba mieszkańców globu to także problemy z wyżywieniem. Dlatego też istotnym zadaniem jest ograniczenie marnotrawstwa żywności, zapewnienie pożywnego jedzenia oraz poprawa wydajności produkcji żywności.

Dyskusje w tych trzech obszarach mają być prowadzone na specjalnie uruchomionej platformie internetowej Creator Space. Klienci, naukowcy, internauci oraz eksperci firmy BASF mogą tutaj wymieniać się poglądami i pomysłami.

Wnioski przedstawione w konwersacjach internetowych będą stanowić podstawę do dyskusji prowadzonych podczas wydarzeń organizowanych wirtualnie i w świecie realnym w 2015 roku. Celem jest tworzenie innowacji i pozostawienie trwałego śladu w obszarze poprawy życia społecznego i działalności firmy BASF przy okazji roku jubileuszowego.

- Nasza 150-letnia historia pokazuje, że chemia jest bodźcem dla nowych pomysłów i rozwiązań - mówi Bock. - Innowacje w XXI wieku wymagać będą nowych strategii i narzędzi, a sieci społecznościowe są ważnym elementem tego systemu.

Dalsze szczegóły programu jubileuszowego zostaną ogłoszone na konferencji prasowej 4 grudnia 2014 roku.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska