Zgoda UOKiK na przejęcie Alwerni

Zgoda UOKiK na przejęcie Alwerni
Spółka Alwernia Invest jest kontrolowana przez spółkę Kermas Limited, działającą w branży górniczej i przetwórstwa surowców mineralnych. W wyniku transakcji spółka przejmie kontrolę nad Zakładami Chemicznymi Alwernia, należącymi do Grupy Ciech, produkującymi związki fosforu i chromu oraz nawozy rolnicze i ogrodnicze.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji.

Zawarta w styczniu umowa przedwstępna sprzedaży akcji miała charakter warunkowy. Uzależniona była między innymi właśnie od uzyskania zgody UOKiK oraz spłaty pożyczek udzielonych przez Emitenta spółce Alwernia, w kwocie około 14,2 mln złotych. Cena sprzedaży akcji Spółki została ustalona na poziomie 13,4 mln USD (ok. 41,4 mln zł).